Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tyck till om Halmstad som kulturstad

Halmstads kommun har som mål att vara en av Sveriges främsta kulturkommuner. För att kunna nå dit tar vi fram en kulturstrategi som ska ska peka ut visioner, mål och strategiska områden att utveckla. Nu vill vi veta vad du tycker är viktigt. Tack för att du tar dig tid!

Vilka är Halmstads styrkor som kulturkommun idag? OBS välj max 5 alternativ! *
Multiple selection

Vad skulle du vilja att Halmstads kommun satsar mer på i framtiden? OBS välj max 3 alternativ! *
Multiple selection

Anser du att Halmstad är en kulturkommun idag? *Hur viktiga är dessa områden att utveckla? Gradera från 1–5 på respektive fråga. 1 = inte viktigt, 5 = mycket viktigt *
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Bättre möjligheter för konstnärer, kulturaktörer och föreningar att verka i Halmstad.

Göra Halmstad attraktivt genom kulturevenemang och aktiviteter.

Göra Halmstads historia och kulturarv mer synligt för invånare och besökare.

Att genom kultur stärka mångfald och delaktighet i Halmstad.

Att genom kultur öka kunskap, lärande och folkbildning i Halmstad.

Tänk på att inte ange några personnamn i ditt svar.
Är du *Hur gammal är du? *
Är du bosatt i Halmstads kommun? *


Stort tack för din medverkan!

Resultatet av denna undersökning kommer du kunna hitta här på www.halmstad.se/kulturstaden. 

Svaren kommer att bidra till den kulturstrategi som kommer att bli klar under 2019, som en del av Projekt Halmstad Kulturstaden.