Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Parker och lekplatser

Du kan alltid ta en paus och njuta av miljön i våra parker. Nedan följer ett urval av några av Halmstads mest omtyckta parker.

Norre katts park

Norre Katts park ligger utmed Nissan precis utanför Norre Port och Bastionen Norre katt. Parken anlades i mitten av 1800- talet och är den till ytan största centrala parken i Halmstad. Här finns utrymme för många aktiviteter och upplevelser, bland annat finns här en yta för boulespel, promenadslingor och gräsytor för allehanda aktiviteter såsom till exempel det årligen återkommande släppet av nybakade studenter från stadens alla gymnasieskolor. Parken har en rik och mångfaldig vegetation med bland annat magnolior, rhododendron- och azaleabestånd, stora sommarblomsplanteringar, magnifika lindalléer, en hängaskallé utmed Nissan samt många exotiska trädarter. En damm med rikt fågelliv, rotundan med caféverksamhet sommartid och den fina fontänen är attraktiva inslag i parken.

Sinnenas promenad

Inspirationen till Halmstads Sinnenas promenadPDF är hämtad från trädgården för rehabilitering vid Danderyds sjukhus, och bygger på tesen att sinnen väcker minnen. Halmstads Sinnenas promenad vänder sig till alla människor, gamla såväl som unga, och är en del av grönstråket utmed Nissan som knyter ihop Järnvägsparken vid centralstationen med Picassoparken. Projektet är även kopplat till ett av målen i Halmstads handikappspolitiska åtgärdsplan, och ska bidra till att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att uppleva naturen genom sinnesintryckPDF.

Linnéparken

LinnéparkenPDF är Halmstads senaste tillskott av centrumparker och är helt nyanlagd. Parken vänder sig till en bred allmänhet och erbjuder olika spontana aktivitetsmöjligheter såsom basket, bollspel, bmx-cykling, boule, hundrastgård, lekplats mm. Parkering är möjlig utmed angränsande gator (Nissabogatan, Furuvägen) samt i p-huset på Kungsgatan/Erik Olssons gata.

Strandpromenaden utmed Gamletull

Strandpromenaden börjar vid järnvägsbron och sträcker sig längs Nissans östra strand, förbi Gamletull med det nya bostadsområdet Nissastrand, passerar Filtparken och mynnar ut i Kapsylparken mellan stadsbiblioteket och Österskans.

Picassoparken

PicassoparkenPDF är en av våra mest välbesökta och exponerade parker i den centrala stadskärnan. Här passerar tusentals människor förbi varje dag året runt. På sommarhalvåret är den en populär mötesplats för olika jippon och upptåg liksom för att bara koppla av en stund, kanske för att sätta sig ner när det är vackert väder och inta sin medhavda lunch.
Picassoparken är uppkallad efter den ca 8 m höga Picassostaty som pryder parken. Parken hyser bland annat vackra vårlöks- och sommarplanteringarPDF.
Under senare år har en del träd tvingats fällas i parken på grund av ålder och sjukdomar. Parken har därför genomgått en genomgripande förnyelse.

Slottsparken

Slottsparken ligger invid Halmstads slott. Dagvattendammen som finns här var en gång en del av vallgraven som omgärdade stadskärnan. 1905 kulverterades dammen men återställdes under 1990-talet, och är nu bara ett trevligt inslag i parkmiljön. Slottsparken är även känd för sina vackra perennplanteringarPDF.  

Andersbergsparken

Anderbergsparken är ett grönområde på ca 8 ha som ligger innanför bostadshusen utmed Anderbergsringen. Parken är i en upprustningsfas och kommer när allt står klart inrymma en för Halmstad unik spontanidrottsplats, två lekplatser, hundrastgård, finparksdel, landhockeyplan, utomhusscen, frisbeegolf, attraktiva grönstråk, grillplatser och förbättrade gång- och cykelstråk.

Linehedsparken

Linehedsparken är en stor bostadspark på 17 hektar som bildar ryggraden i grönstråket som sträcker sig från Andersberg till Östergård. Området byggdes under miljonprogrammets tid på 60- och 70-talet. Linehedsparken består av stora gräsytor samt dungar av träd och buskar. Här finns trädguiden som är tre promenadslingor med all världens träd, en amfiteater, löparslinga, utegym, flera hundrastgård och två lekplatser.

Söndrums kyrkbypark

I det nybyggda bostadsområdet vid Gamla Tylösandsvägen/Bäckagårdsvägen har det befintliga parkområdet kompletterats med cykel- och promenadstråk och försett med nya planteringar av naturlik karaktär. Här finns också aktivitetsyta med balansgång och grillplats. Lekplatsen vid Pålsbo har rustats upp med temat skog.