Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

En riktningsvisare för Halmstads kommun och kulturen

Kultur är ett brett fält som berör i stort sett alla områden i vår vardag. Därför ska kulturella perspektiv finnas med i det dagliga arbetet och i planeringen. Om detta och mycket annat handlar Kulturprogram 2030 som kulturnämnden har tagit beslut om.

Nu finns en långsiktighet kring kulturpolitiska mål och ambitioner i Halmstads kommun. Kulturnämnden har beslutat att anta ett kulturprogram som ska användas som kunskapskälla och riktningsvisare för kulturnämndens verksamheter och hur kulturen kan spela en starkare roll i Halmstads kommuns utveckling.
– Det innebär att kulturprogrammet finns som stöd när beslut tas som rör vår nutid och framtid. Det berör vår näringslivsutveckling, hur miljöer kan utformas, hur vi kan arbeta med kultur för att skapa delaktighet och inkludering, hur vi skapar upplevelser och hur vi ska tänka kring evenemang. Och framförallt, hur vi tar vara på kreativitet, skaparkraft och ideellt engagemang, säger Anna Ginstmark (C), kulturnämndens ordförande.

Kulturprogrammet utgör också ett kunskapsunderlag till kommunfullmäktiges strategiska planer.
– Programmet talar inte om exakt vad vi ska göra eller hur det ska gå till, utan varför vi behöver kultur i våra liv, i våra samhällen och i vilka riktningar vi behöver gå för att nå upp till våra visioner och mål. Nu är det vår sak, att tillsammans med andra parter, omsätta ambitioner till verkstad utifrån de resurser som finns, säger Ola Magnusson, förvaltningschef på kulturförvaltningen.

Framtagandet av kulturprogrammet har präglats av stor delaktighet och arbetats fram genom workshops, dialoger, enkäter och öppna föreläsningar under cirka två års tid. Kulturförvaltningens utvecklingsstrateg Simon Roos har varit ansvarig för arbetet.

– Nästan 1 500 Halmstadsbor och besökare har varit direkt eller indirekt involverade och bidragit till innehållet. Det känns verkligen bra! Nu hoppas vi att kulturprogrammet används och får genomslag, för det berör oss alla, säger han.

Mer info om kulturprogrammet: www.halmstad.se/kulturprogramlänk till annan webbplats