Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Projektet Halmstad Idrottsstaden

Halmstad Idrottsstaden är ett idrottsprojekt som ska lyfta Halmstad som attraktiv stad. Medverkande i projektet är Halmstads kommun tillsammans med föreningsliv, Hallands idrottsförbund, Högskolan i Halmstad med flera. Syftet är att lyfta Halmstad i det breda perspektivet: idrott, evenemang, folkhälsa, integration, destination, näringsliv och Högskolan.

Fem grupper utgör grunden i projektet:

  1. Breddidrott och samverkan föreningsliv och grundskola/gymnasium
  2. Spontanytor och aktivitetsytor
  3. Elitidrott och evenemang
  4. Lägerverksamheten som en del av idrotten
  5. Samverkan med Högskolan i Halmstad

Integration går som en röd tråd genom alla grupperna genom att en person som har ett speciellt ansvar för att integrationsaspekten tas upp i respektive grupp.

Världsmästare och breddidrottsledare

Utöver gruppmötena arrangeras stormöten och inspirationsmöten. I stormötena deltar alla cirka 40 gruppdeltagare, samt projektledaren och representanterna från styrgruppen. Bredden på gruppdeltagarna och deras meriter är imponerande – allt ifrån världsmästare, olympiska guldmedaljörer och segrare på WCT-touren i tennis (Jonas Bergqvist, Jörgen Persson och Sofia Arvidsson) via ledare i elitföreningar som Halmstads BK och Hylte/Halmstad Volleybollklubb, till företrädare för breddföreningar.

På inspirationsmötena, ett i slutet av juni och ett i början av december, tillkommer ytterligare ett antal människor som verkar inom områdena idrott, näringsliv och destination/besöksnäring.

Behandla och bemöta lika

Halmstad Idrottsstaden bygger på ett planeringsdirektiv som Kommunfullmäktige antog 2015, som en del i budgeten 2016-2018:

”Kommunen har skyldighet att behandla och bemöta sina invånare lika och dess verksamhet ska inte gynna eller missgynna någon på grund av exempelvis kön, etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha samma möjligheter att utöva sina respektive fritidsaktiviteter oberoende av kön. Det gäller såväl sport som kultur och andra fritidsaktiviteter.

För att fler barn och ungdomar ska kunna utöva en idrott menar vi att det är viktigt att föreningarna skapar möjligheter även för de äldre barnen att börja med en ny idrott - det ska inte krävas att du börjar elitsatsa på din idrott i tioårsåldern för att du ska kunna vara aktiv i en förening. För oss är det viktigt att föreningsidrotten är tillgänglig så att fler kan börja med en ny idrott under tonåren utan att elitsatsa”.

Avancera på ranking

Det finns ett antal mål kopplade till projektet Halmstad Idrottsstaden, bland annat att Halmstads kommun i tidningen Sport & Affärers kommunranking senast 2018 ska vara rankad topp-3 avseende breddidrott (plats 3 i dag), topp-5 avseende elitidrott (utanför topp-5 i dag) samt nr 5 på huvudlistan bland de 25 främsta idrottskommunerna (plats 13 i dag) – men även att antalet elever som mår bra eller mycket bra ska öka mellan 2017 och 2019, liksom antalet flickor respektive pojkar i åldern 5-20 år som är aktiva i föreningslivet.

Delar av deltagarna i projektet Halmstad Idrottsstaden samlade i Halmstad Arena. Projektet ska lyfta Halmstad som stad i det breda perspektivet, bland annat idrott, evenemang, folkhälsa, integration, destination, näringsliv och Högskolan. Foto: Joakim Leihed, Oh My!

Mer om Halmstad Idrottsstaden i Idrottens Affärerlänk till annan webbplats