Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Jag bor växelvis hos mina föräldrar och behöver skolskjuts från båda adresserna. Får jag det?

Kommunen är skyldig att pröva behovet av skolskjuts från båda adresserna när elever bor växelvis hos sina föräldrar inom Halmstads kommun. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ha rätt till skojskjuts vis växelvis boende:

  • Det växelvisa boendet ska vara ett varaktigt boende och ett fast arrangemang/avtal så att eleven bor lika mycket hos vardera vårdnadshavaren. Skolskjutsen sker enligt ett i förväg angivet och regelbundet schema.
  • Vårdnadshavarna är skyldiga att meddela om boendet/avtalet ändras.
  • Behovet avgör om skolskjuts ordnas. Om t ex avståndet mellan hem och skola är för kort för att få skolskjuts eller föräldern passerar skolan på väg till arbetet beviljas inte skolskjuts.
  • Eleven ska vara skolpliktig, det vill säga gå i årskurs 1-9.
  • För elever mellan 7-16 år eller i skolår 1-9 erbjuds årskort för växelvis boende med linjebuss, alternativt motsvarande ersättning för självskjuts.
  • Erbjudandet om skolskjuts gäller enbart inom kommunens gränser.

Du måste också uppfylla övriga regler och villkor kring skolskjutsar som t ex särskilda avstånd, villkor för rätt till skolskjuts, funktionsnedsättning och annan särskild omständighet.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

För att få skolskjuts vid växelvis boende måste en ansökan göras varje läsår.PDF Handläggningstiden av din ansökan varierar och vid terminsstart kan det ta längre tid. Du får ingen bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan. Skicka ansökan till:

Skolskjuts
Ekonomiavdelningen, Barn- och ungdomsförvaltningen 
Box 155
301 05 Halmstad