Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stöd till anhöriga vid missbruk och beroende

Har du en anhörig eller en vän som har alkohol- eller drogproblem? Kanske har du försökt hjälpa honom eller henne utan att det blivit bättre.

Alkohol- och drogberoende påverkar inte bara missbrukaren utan också alla som står honom eller henne nära. Som familjemedlem, nära anhörig eller vän kan du behöva  lika mycket stöd och hjälp som den som dricker och använder droger.

Anhörigprogram

Du som är anhörig eller närstående kan få stöd hos behandlingsenheten. Syftet med anhörigprogrammet är att träffa andra med liknande erfarenheter, och få ökad kunskap om missbruk och dess konsekvenser för omgivningen.

Fokus ligger på dig som anhörig och vad du behöver.

Anhörigprogrammet består av åtta träffar på 2,5 timmar vardera. De sju första är en gång i veckan, därpå följer en uppföljningsträff. Deltagandet är kostnadsfritt och du behöver inget biståndsbeslut.

Höstens anhörigprogram startar vecka 36 och 45. 

Du kontaktar behandlingsenheten via 035-13 70 00 eller via e-post.                                

Vad tycker deltagarna?

"Gruppen gav mig styrka att ta tag i problemet och våga agera, oerhört skönt att känna att man inte är ensam".
Läs fler citat från deltagarna i anhörigprogrammet.

Individuell behandling eller samtal

Behandlingsenheten erbjuder även enskilda samtal till dig som är anhörig. Precis som i anhörigprogrammet ligger fokus på dig och vad du behöver. Du är dock alltid välkommen att bjuda med andra som står dig nära, det kan vara den du känner som har ett missbruk, men det kan också vara någon annan som är viktig för dig, som också berörs av missbruket. Behandlingsenheten jobbar mycket med familjer och försöker tillsammans tala om det som är svårt att tala om, se till så att alla blir lyssnade på och att bryta mönster som skadar relationer.

Är du förälder?

Att vara förälder till en ungdom som använder droger eller dricker för mycket innebär ofta känslor av oro, rädsla, frustration och maktlöshet. Ofta händer detta i ett skede då det är tänkt att ens barn ska börja bli mer självständigt och få mer eget ansvar. Konflikter kring regler och gränser blir ofta en stor del av vardagen och det kan vara svårt som förälder att orientera sig mellan frihet och gränser, mellan kontroll och tillit.

Idag finns en mer liberal inställning till cannabis bland flertalet ungdomar och använding av hasch/marijuana blir ett allt vanligare problem. Som förälder kan det vara mycket svårt att veta hur man ska bemöta sin tonåring i detta, allra helst om man inte vet så mycket om drogen själv.

Personalen på behandlingsenheten har träffat många ungdomar och föräldrar och kan tillsammans med dig prata om balansgången mellan gränser och frihet, om hur man ska göra för att stå ut i sin oro och om hur olika droger fungerar och påverkar ungdomar.

Under 18 och anhörig?

Det finns en speciell gruppverksamhet för barn- och tonåringar, Nova.