Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansök om inkluderingsmedel 2018

Inkluderingsmedlen är projektmedel och kan sökas av Halmstads kommuns förvaltningar och bolag samt av icke vinstdrivande företag. I år är inkluderingsmedlen 3 miljoner kronor.

Vi har fått in många ansökningar med goda förslag på projekt inom området inkludering. Tack!

Det innebär att vi nu stänger ansökan, eftersom inkluderingsmedelen är utdelade.

 Medlen kan inte sökas av:

 • privatpersoner
 • kultur- eller idrottsföreningar som kan söka riktade bidrag
  från kommunens olika förvaltningar

Målområden

Målområde för projekt kan vara något av följande exempel:

 • Utbildning- eller informationsinsats riktat mot personal som
  arbetar med inkludering/integration
 • Utbildning eller informationsinsatser riktat mot nyanlända
 • Ökad delaktighet för funktionsnedsatta
 • Aktiv fritid för barn och unga i segregerade områden
 • Nätverk för barn och/eller vuxna nyanlända
 • Ökad andel simkunniga
 • Öka anställningsbarhet

Andra målområden kan beaktas om grundförutsättningarna är
uppfyllda

Syftet med projektet ska medföra att något av nedanstående kriterier uppfylls

Ska anges i ansökan.

För att godkännas ska ett projekt vara:

 • Icke diskriminerande
 • Medverka till att underlätta integration
 • Bidra till att motverka utanförskap
 • Bidra till demokratiutveckling

Ansökningstid

Ansökningsperioden för 2018 är avslutad.

Exempel på beviljade projekt 2017

 • Kompetensutveckling
 • Språkvänner
 • Språkcafeér
 • Sommarlovsaktiviteter
 • Sim- och cykelundervisning barn och vuxna
 • Asylboende, aktiviteter
 • Sommarkort
 • Stöd till nätverk och föreningar
 • Utställning Internationell psykos