Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning innebär att du på grund av skada eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva som andra och aktivt delta i samhället.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan vara

  • begåvningsmässig (utvecklingsstörning)
  • psykisk (till exempel tvångssyndrom)
  • neuropsykiatrisk (till exempel ADHD, Aspergers syndrom)
  • fysisk eller medicinsk (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi)

Vilken hjälp kan jag få?

Många olika myndigheter och organisationer kan ge stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning. Viss hjälp har du rätt att få enligt lag, till exempel enligt

Ibland görs en behovsprövning. Annat stöd kan du få bara genom att anmäla ditt intresse. Många insatser riktar sig enbart till dig som har en varaktig funktionsnedsättning.

Tillgänglighet i kommunen

Tillgänglighetsguiden talar om vilka ställen som är handikappanpassadePDF - om det finns toaletter, hissar, teleslinga med mera.

Halmstads kommun delar ut Tillgänglighets- och bemötandepriset som i år delas ut på  Näringslivsgalan som är förlagd till den 2 november 2019. Priset delas ut till ett företag som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder.

Utveckling av verksamheten

En grund för att förbättra insatserna är kvalitetsredovisningar och brukarundersökningar.

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Socialförvaltningen erbjuder stöd till dig som är anhörig i form av rådgivning, enskilt eller i grupp.