Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skärpta råd på grund av coronaviruset och covid-19 i Halland

Halmstads kommun följer noggrant händelseutvecklingen av den pågående coronapandemin. Vi följer nationella och regionala myndigheters beslut och rekommendationer.

Den 3 november beslutades det om skärpta lokala råd för Halland. De skärpta råden är nu förlängda att gälla till 13 december 2020länk till annan webbplats.

De nya lokala skärpta råden finns på Region Hallands webbplatslänk till annan webbplats.

Råden innebär i korthet följande:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.

Here you can find the new regional guidelins och restrictions in englishlänk till annan webbplats.

Läs mer om vilka verksamheter som stängs ner under fliken Kommunens övriga verksamheter

Tillsammans kan vi minska smittspridningen

Vi fortsätter hjälpas åt för att minska smittspridningen för att skydda både oss själva och andra. Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats – för allas skull.

Tvätta händerna, håll avstånd, hosta och nys i armvecket och stanna hemma om du känner minsta förkylningssymtom.

Gå direkt till:

Information från myndigheter, teckenpråk och lättläst

Förskola och grundskola

I Halmstads kommun är alla förskolor och skolor öppna som vanligt.
Du som vårdnadshavare med barn i kommunens förskolor och skolor får också aktuell information i Unikum.

 • Endast friska barn i förskolan eller skolan


  Alla friska barn är välkomna till våra förskolor och skolor. Att hålla friska barn hemma på grund av oro innebär ogiltig frånvaro.Information från Region Halland om provtagning på barn och om hur länge barn ska vara hemma från förskola, skola och fritidsaktiviteter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHalmstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning av friska barn och elever ska stanna hemma från förskolan och skolan.
 • Om du som vuxen är sjuk


  Är ditt barn fullt frisk är hen välkommen till förskolan eller skolan.Är du som vårdnadshavare sjuk, eller har förkylningssymtom, vill vi att lämning och hämtning sker via en annan vuxen om det är möjligt. Om detta inte är möjligt så ska hämtning och lämning av barnet göras utomhus och den vuxne ska då hålla avstånd.

 • Så minskar vi risken för smittspridning i skolan


  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar både barn och personal att tvätta händerna med tvål och vatten ofta, hosta och nysa i armvecket och låta bli att röra ansiktet.Vi har rutiner och metoder för städning.
 • Om ditt barn är oroligt och inte vill gå till skolan


  Vi förstår att det finns stor oro och mycket frågor gällande coronaviruset. Det är viktigt att du lyssnar på ditt barn, ger saklig information och inte överför din egen oro. På krisinformaiton.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du få konkreta tips och råd om hur du pratar med ditt barn. Du kan även prata med socialrådgivare i vår Familjechatt.
 • Idrott i skolan


  Halmstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att idrottsundervisning ska genomföras och att aktiviteter som inkluderar närkontakt ska undvikas. Idrottsundervisning är en viktig del av skolundervisningen och vi mår alla bra av fysisk rörelse och motion.
 • Barn med misstänkt allergi


  Barn som har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska stanna hemma även om du som vårdnadshavare misstänker allergi.Allergier ska medicineras. Ta kontakt med vårdcentral för att få råd om hur ditt barns allergier ska medicineras.Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att ditt barns symtom beror på allergi kan barnet gå till förskolan eller skolan som vanligt. Om nya symptom tillkommer ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.
 • Infektionskänsliga barn


  Är ditt barn infektionskänsligt, vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.
 • Ingen sänkt avgift vid sjukdom


  I Halmstads kommun är alla förskolor och grundskolor öppna som vanligt.
  Som vårdnadshavare får man ingen sänkt avgift för sin plats på förskolan om ens barn är hemma på grund av sjukdom eller förkylningssymptom.

 • Måltider i förskola och skola


  Halmstads kommun följer Livsmedelsverkets rekommendationer.Barn, elever och personal i skola och kök ska vara friska och symtomfria när de är i skola, förskola eller på arbetet.Kall mat får serveras
  Vissa smittor kan spridas via kalla livsmedel och maträtter men dör vid upphettning. Då slutar man att servera kall mat. Det vi vet idag om Coronaviruset är att det sprids mellan personer och inte via maten. Därför serveras fortfarande kall mat och råkost.
  Avstånd mellan barnen
  Personal från skola och köket hjälps åt att hålla avstånd på elever och barn i köer. På en del skolor har man ändrat lunchschemat.
  Rutiner vid servering
  Måltidsservice har rutiner hur serveringen i restaurangerna ska hanteras vid smitta. Enligt Livsmedelsverket har det inte rapporterats smitta av Coronaviruset genom att man tar på ytor och föremål. Därför får eleverna lov att ta mat själva. Där det är möjligt hjälper kökspersonalen eller förskole- och skolpersonal till att lägga upp maten åt barnen.
  Som extra försiktighetsåtgärd byts uppläggningsbestick och smörknivar ofta, gärna efter varje klass. Köken använder små serveringsskålar och kantiner som fylls på efter hand. Man har mindre mängd knäckebröd, bröd och smörgåsmargarin framme åt gången.Allmänna rutiner i kommunens tillagningskök
 • Halmstads kulturskola


  På grund av de skärpta råden gäller följande förändringar på Halmstads kulturskola:
  • Ensembleundervisning i dans, musik, teater/drama och bild ställs in.
  • Alla konserter och föreställningar med Kulturskolans elever ställs in. Detta gäller både konserter i Kulturskolans lokaler och i andra lokaler.
  • Individuell undervisning:
   - All undervisning kommer att ske digitalt på distans. Elever och vårdnadshavare får information direkt av sin lärare.
  • Scenkonst ställs in.
  Ändringarna gäller tills vidare.
 • Vårdnadshavare som blivit permitterade


  Om du som vårdnadshavare tillfälligt behöver gå ner i arbetstid på grund av permittering har har ditt barn fortsatt rätt till plats i förskola och fritidshem.Det är din arbetstid och restid som styr när barnet får vara i förskolan eller på fritidshemmet.Har du blivit permitterad på deltid ska lämna du lämna in ett nytt schema med det nya omsorgsbehovet.öppnas i nytt fönsterHar du blivit permitterad på heltid erbjuds förskola 15 timmar i veckan. Vistelsetiden beslutas i samråd med dig som vårdnadshavare.Har du blivit permitterade på heltid har dit barn inte rätt till plats i fritidshem.
 • Inställda verksamheter och aktiviteter


  På grund av de skärpta lokala råden för Halland är följande verksamheter och aktiviteter inställda till och med den 13 december:
  • Öppen förskola
  • KomTeks alla fritidskurser
  • Informationsträffar på gymnasieskolor för årskurs nio
  • Praon ställs in

Gymnasieskola och vuxenutbildning

 • Arbetsplatsförlagt lärande, APL


  Elever inom Halmstads kommun gymnasieskolor och vuxenutbildning som har påbörjat arbetsplatsförlagt lärande, APL, kan tills vidare fortsätta på sin placering om det är förenligt med APL-samordnarens riktlinjer och beslut.

Äldreomsorg

 • Så undviker vi smitta – hygienrutiner, skyddsutrustning med mera


  Vi följer alltid nationella riktlinjer och rekommendationer
  Halmstads kommuns medarbetare inom vård och omsorg är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi har väl inarbetade rutiner och arbetar alltid enligt nationella riktlinjer för basal hygien. Med det menas handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som förebygger vårdrelaterade infektioner.
  I arbetet med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 utgår vi från rutiner från Region Halland. Dessa är de samma över hela Halland och tas fram av regionen, som har ansvaret för rutiner för covid-19-arbetet i kommunernas hälso- och sjukvård samt omsorg (även för privata utförare). Vi använder alltid handsprit
  Inom hemtjänsten använder vi handsprit när vi kommer till dig, och även när vi går.
  Vi stannar hemma när vi inte är friska
  Våra medarbetare följer strikt kravet att stanna hemma från arbetet vid minsta tecken på förkylning eller annan sjukdom.
  Vi litar på att kunden varnar oss
  För att undvika smittspridning litar vi på våra kunder – på att varje vård- och omsorgstagare ska ta sitt ansvar och slå larm till oss vid minsta tendens till sjukdom.
  Om en kund har symtom
  När vårdpersonal kommer till en kund som har symtom tar vi genast på skyddsutrustning. Inget arbete med misstänkt eller bekräftat smittad kund görs utan skyddsutrustning. Vi använder dessutom alltid skyddsutrustning vid tysta eller akuta larm där vi inte kan kommunicera med kunden.
  Vår skyddsutrustning
  Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som finns för användning av skyddsutrustning. Dessa är baserade på tillgänglig kunskap om hur viruset sprids.
  Vi har tillgång till skyddsutrustning i Halmstads kommun; behovet inventeras varje vecka. All skyddsutrustning som används är godkänd. Vid misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta använder vi engångsrock eller engångsförkläde med korta eller långa armar, munskydd, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller visir.Tillfälliga rekommendationer gällande munskydd
  Som en extra åtgärd för att försöka minska risken för att personal smittar patienter och brukare kan munskydd användas.
  Kriterier för användning av munskydd är ansiktsnära vård och omsorgsarbete till äldre brukare och patient. Detta kan också användas vid vård av andra patienter/brukare som identifieras som riskgrupp för allvarlig covid-19. I de fall där användning av munskydd inte bedöms möjlig kan visir användas.
 • Digitala aktiviteter och möten


  Hjärterum – digitala möten för dig i riskgrupp
  I tider där vi inte kan vara fysiskt tillsammans ökar vårt behov att känna gemenskap. Via Hjärterum - digital mötesplats kan äldre delta i digitala möten med olika teman, exempelvis bokklubb, kafferep och rörelse. Du anmäler dig till en aktivitet via webben och klickar sedan på en länk i ett mejl för att delta via dator, platta eller smartphone. Enkelt och gratis. Hjärterum är ett samarbete mellan Alla hjärtans hus och High Five.
  Digital kultur för seniorer
  På Youtubekanalen Kultur för livet - Halländsk seniorkultur onlinelänk till annan webbplats kan du ta del av filmer med artister med specialregisserade arrangemang för äldre.

 • Hemtjänst, trygghetslarm och andra insatser


  Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta. Vi arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för detta.Du som får hemtjänst kan vara trygg med att ingen personal inom hemtjänsten jobbar när den är sjuk eller har symtom. Vi använder visir som extra skyddsåtgärd i ansiktsnära omvårdnadsarbete, exempelvis när vi ger ögondroppar eller borstar tänder. Visiren ger då ett extra skydd och förhindrar ytterligare risken att en personal för smitta vidare.Prioritering kan komma att ske
  Eftersom medarbetarna måste varit fullt friska i två dagar för att kunna gå till jobbet, har vi periodvis färre personer i tjänst. Vi kan därför behöva prioritera de viktigaste insatserna, vilket kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under perioden. Det kan också innebära att vissa insatser genomförs på annat sätt, till exempel inköp och tillsyn. Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.
  Vid behov av att planera om eller senarelägga insatser kommer det att göras en individuell bedömning och hemtjänsten eller utförare kontaktar dig.Vi fokuserar på att ge kunderna vård och omsorg
  Många äldre ber om utökad hjälp från äldrevårdens medarbetare för att klara olika uppgifter som anhöriga normalt brukar sköta. Dessvärre kan vi inte ta på oss fler arbetsuppgifter utöver bistånd som har beviljats. Våra arbetsuppgifter har blivit fler till följd av coronaviruset och vi prioriterar att tillfredsställa de äldres grundläggande behov av vård och omsorg.
  Om du som har hemtjänst och andra insatser blir sjuk
  Om du får symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, det vill säga feber, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller hosta vill vi be dig att genast meddela hemtjänsten/utföraren detta, innan de åker ut för ett planerat besök hos dig.
  Personalen kommer därefter att kontakta dig för att hitta en lösning och upplägg av kommande insatser.Kommunen arbetar tillsammans med hemsjukvården och Region Halland. Vi följer särskilda rutiner för att du som kund ska få en god vård och omsorg och är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och använder skyddsutrustning vid behov.
 • Om någon på ett boende eller i hemtjänst blir smittad


  Vi följer de vårdhygieniska riktlinjer som Region Halland tagit fram för hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.Så fort vårdpersonalen kommer till en kund som har symtom tar de alltid på skyddsutrustning. Inget arbete med misstänkt eller bekräftat smittade sker utan skyddsutrustning, allt för att inte riskera smittspridning.Om någon på ett äldreboende insjuknar isolerar vi den drabbade personen och vidtar åtgärder för att minska smittspridningen till andra boende och avdelningar.Våra medarbetare är vana vid att hantera smittor.Minimalt med smittade – coronateam behövs inte
  I Halmstads kommun finns det minimalt med smittade inom hemtjänst och i dagsläget finns därför ingen anledning att starta något speciellt team för vård av covid-19-smittade patienter. Beredskap finns dock för att starta ett team om antalet smittade inom hemtjänsten ökar.

 • Bemanning och hälsa hos personalen


  Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Hallands rekommendationer. De baseras på tillgänglig vetenskap och ändras om ny kunskap tillkommer.Bara fullt frisk personal jobbar i äldrevården
  Huvudregeln är alltid att medarbetaren måste vara helt frisk för att jobba. Den som har minsta symtom eller känner sig sjuk stannar hemma för att inte riskera att smitta patienter eller andra medarbetare. Är medarbetaren inte fullt frisk ska hen vara hemma till dess att hen är frisk plus ytterligare två dagar.
  Provtagning av personal
  För att inte få in smitta i verksamheten provtar vi medarbetare. De som kan bli aktuella för provtagning är de som inte kan jobba för att de har tveksamma eller långdragna mildare symtom men som i övrigt känner sig friska och arbetsföra. Syftet är att utesluta covid-19-smitta och därmed få medarbetarna snabbare tillbaka till jobbet.
  Bemanning
  Kommunen har under våren säkrat bemanningen av kommunens samhällsviktiga verksamhet, som äldre- och funktionshinderomsorg. Arbetet sker samordnat i hela kommunen och på uppdrag av kommunledningen.
  Inom äldreomsorgen och hemsjukvården arbetar vi alltid för att minimera antalet medarbetare som träffar varje kund.
 • Träffpunkter och aktiviteter för äldre


  Alla aktiviteter på kommunens äldreboenden, äldrelägenheter och korttidsboende som är öppna för besökare är inställda tills vidare.Träffpunkterna Livbojen, Kvibille och Östergård är stängda tills vidare. Alla hjärtans hus håller stängt i tre veckor med start 5 november.Dagverksamheten Svalan har öppet.
 • Besök på äldreboenden


  Regler för säkra besök på våra äldreboenden
  Från och med 1 oktober 2020 hävs besöksförbudet på våra äldreboenden. För att skydda alla som bor på äldreboendet från smitta och för att kunna genomföra säkra besök med era närstående, ber vi dig som besökare att följa nedan rutiner utifrån rekommendationer från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
  • Tid för besök bokas precis som tidigare via personal på avdelningarna.
  • Max två närstående per besök.
  • Besökare får inte ha några symtom på snuva, hosta, feber eller nedsatt lukt och smak.
  • Besökare ska sprita händerna vid ankomst till boendet (finns i huvudentrén). Besökare ska även vara noga med handhygienen både under och efter besöket.
  • När besökare går direkt till boende utan att passera huvudentrén så ska händerna tvättas i den boendes lägenhet.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Besöket ska ske i den boendes lägenhet.
  • Besökare ska hålla avstånd till den boende.
  • Besökare får inte vistas i gemensamma lokaler.
  • Om besökare önskar tala med personal så ska det ske i den boendes lägenhet eller utomhus.

 • Restauranger


  Äldrelägenhetshusens restauranger öppnar upp igen den 1 oktober och servering sker utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Exempelvis är lokalerna möblerade så det ska gå att upprätthålla distans. Handsprit finns tillgänglig i alla lokaler och vi är extra noga med rengöring av alla beröringsytor. På restaurangerna kommer det även finnas värdar som hjälper till och håller koll så att allt fungerar.Äldrelägenhetshus med restauranger: 109ans äldrelägenheter, Akvarellens äldrelägenheter, Begonians äldrelägenheter, Karl XI äldrelägenheter, Ljungblommans äldrelägenheter, Mossens äldrelägenheter, Nyhems äldrelägenheter, Pålsbo äldrelägenheter, Snöstorps äldrelägenheter, Västersols äldrelägenheter och Åleds äldrelägenheter.Restaurangerna på äldreboenden är fortsatt stängda, öppning planeras till den 2 november. Det gäller restaurangerna på äldreboendena i Harplinge, Vallås och Oskarsström.

Företagare och näringsliv

 • Uteserveringar


  För att underlätta för företag i coronatider beslöt teknik- och fritidsnämnden den 16 november att ändra reglerna så att torg och gator kan hyras för uteserveringar även vintertid, så kallad tillfällig markupplåtelse. Två säsonger för uteserveringar införs, en ordinarie sommarsäsong med normaltaxa och en vintersäsong med halverad taxa. Beslutet gäller enklare serveringar som inte är bygglovspliktiga.Sommarsäsongen pågår mellan 1 april och 30 september, vintersäsongen mellan 1 oktober och 31 mars. Krögarna kan söka nytt tillstånd kontinuerligt så att de slipper plocka bort bord och stolar mellan säsongerna.Byggnadsnämnden beslöt våren 2020 att höjden på uteserveringarnas höj- och sänkbara delar, så kallade klickuppfönster, får höjas till 1,40 meterlänk till annan webbplats för att ge gästerna mer lä. Den tidigare tillåtna maxhöjden var 1,10 meter.Har du frågor om uteserveringar eller serveringstillstånd, kontakta Halmstads kommun:
  direkt@halmstad.se
  035‑13 70 00

 • Kommunikationsmaterial


  Affischer att skriva ut med budskap om att hålla avstånd för restauranger och butiker.Håll avstånd - restaurangerPDF
  Håll avstånd - butiker m mPDF
  Affischer och informationsmaterial att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats:länk till annan webbplats
  Håll avstånd - skyltar med budskap på olika språk för olika miljöer
  Information till företagare, exempelvis att dela ut till inhyrd personal från andra länder

 • Regler för serveringsverksamhet


  Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22
  Regeringenlänk till annan webbplats har beslutat att från och med den 20 november förbjuda alkoholförsäljning efter klockan 22.00. Den nya bestämmelsen innebär också att serveringsstället måste vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidensutgång, alltså klockan 22.30
  Det nya förordningen innebär att servering av alkohol på serveringsställen så som restauranger och pubar förbjuds mellan klockan 22.00 till klockan 11.00. Förbudet gäller till utgången av februari 2021.Undantaget är servering på särskilda boenden, rumsservering på hotell eller genom minibar i hotellrum.Sällskap större än åtta delas upp
  Folkhälsomyndigheten meddelade 3 novemberlänk till annan webbplats att antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max åtta. Är sällskapet större ska det delas upp. Det kan vara en lämplig åtgärd att endast tillåta mindre sällskap för att minska trängsel. Vid tillsyn behöver dock en helhetsbedömning göras och behovet av att bara tillåta mindre sällskap kan variera beroende på till exempel framkomligheten och hur möbleringen ser ut etc.
  Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från 1 juli
  En ny lag från 1 juli och som gäller året ut, ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta på restauranger, barer och caféer. Lagen gäller serveringsverksamheter som erbjuder sittplatser. Kiosker, matvagnar och liknande omfattas inte.
  Genom den nya lagenlänk till annan webbplats får kommuners miljönämnder rätt att stänga verksamheter - detta var tidigare smittskyddsläkarens ansvar. Miljönämnden kan också utfärda viten eller begränsa verksamhetens öppettider.
  Särskilda åtgärder för serveringsverksamhet
  Restauranger, barer, caféer och skolmatsalar i hela landet måste vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma.

  Den som driver ett serveringsställe ska:
  - vidta åtgärder för att undvika trängsel
  - se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord
  - ge besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit
  - ha tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning
  - informera personalen om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller.
  Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning med anledning av den nya lagenlänk till annan webbplats
  Regler för servering av mat – tips och råd för att undvika trängsel (bygg- och miljöförvaltningen)PDF

  Kontroller i Halmstads kommun
  Kommunens bygg- och miljöförvaltning genomför planerade kontroller av serveringsverksamheter, och tar också emot anmälningar om trängsel.
  Vid en kontroll informerar inspektörerna och diskuterar lösningar med verksamhetens företrädare samt följer upp med nya kontroller om det behövs. Stängning av en verksamhet blir aktuellt först efter att den som driver verksamheten fått chans att rätta till bristerna. Den som uppmärksammar trängsel i en serveringsverksamhet kan anmäla det till kommunen. Anmälan utreds då av bygg- och miljöförvaltningens inspektörer, som gör kontroll.
  Lämna tips om trängsel på matställen

 • Så följer kommunen påverkan på näringslivet


  Vi följer utvecklingen
  Nationella beslut kopplade till coronaviruset och covid-19 ger effekter som slår mycket hårt mot näringslivet, inte minst besöksnäring, transport och handel. Tillsammans är vi många som stöttar för att mildra konsekvenserna – däribland Halmstads kommuns verksamheter och bolag.
  Vi för regelbunden dialog
  Genom löpande dialog följer vi näringslivets påverkan. Dialog och utbyte sker med vårt näringslivsråd i Halmstad, bestående av Halmstad kommuns ledning och branschorganisationerna Visita, Företagarna, Byggföretagen och Sydsvenska Handelskammaren. Vi hör också av oss till enskilda företagare, föreningar, nätverk och aktörer. Vi samverkar med myndigheter, region och andra kommuner. Arbetet samordnas från Halmstads kommuns tillväxtavdelning som du kan komma i kontakt med via tillvaxtavdelningen@halmstad.se.
  Har du förslag?
  Önskade åtgärder, samarbeten och lokala initiativ diskuterar vi kontinuerligt och skyndsamt. Vi vill vara lyhörda och alerta för insatser som förbättrar möjligheterna för er företagare. Vi tar löpande emot förslag genom tillvaxtavdelningen@halmstad.se.

 • Rådgivning, stöd och information


  Omsättningsstöd för näringsidkare
  Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstöd. Ansökan görs till Boverket, men handläggs av ett antal länsstyrelser. För Halland handläggs ärendena av Länsstyrelsen i Västra Götalandlänk till annan webbplats.
  Ring för rådgivning – Tillsammans för Halland
  Du som är företagare i Halmstad och möter stora utmaningar just nu kan få stöd av kunniga aktörer som är proffs på att hjälpa små och medelstora företag. Almi, TEK Kompetens, Coompanion, Västsvenska Handelskammaren och High Five ger dig kostnadsfri rådgivning och support för att dra nytta av de nationella stödpaketen. Läs mer: tillsammansforhalland.selänk till annan webbplats
  Få hjälp av High Five
  Vet du inte vart du bäst vänder dig och behöver någon att prata med för diskutera vad du kan göra för att hantera krisen för ditt företag? Kommunens bolag för företagsutveckling High Fivelänk till annan webbplats hjälper dig.
  Har du frågor till kommunen som rör din verksamhet, kontakta:
  direkt@halmstad.se
  035-13 70 00
  Har du frågor till eller vill prata med någon av kommunens tillväxtstrateger för näringslivet, kontakta:
  Håkan Strömqvist: hakan.stromqvist@halmstad.se, 072-983 68 85
  Marie Hörnlund: marie.hornlund@halmstad.se, 079-060 61 28

  Läs och prenumerera på kommunens nyhetsbrev till företagare
  Halmstads kommun skickar ut nyhetsbrev om insatser för företag och annan viktig information som rör krisen. Läs nyhetsbreven och prenumerera gärna!
  Företagsbesök genomförs digitalt
  Under rådande covidrestriktioner kan tillväxtavdelningen inte göra personliga företagsbesök. För att ha en nära dialog med dig som är företagare tar vi gärna emot din anmälan om att träffas digitalt. Anmäl ditt intresse till: tillvaxtavdelningen@halmstad.se
  Nationella företagsakuten
  Vill du ringa, mejla eller chatta med någon i frågor som gäller stöd och regelverk, finansiering, personal, juridik och hälsa, kontakta Nationella företagsakutenlänk till annan webbplats. Tjänsten är kostnadsfri, den drivs av Region Jönköpings län med finansiering via Tillväxtverket och erfarna rådgivare ger svar.
  Information från myndigheter
  Verksamt.selänk till annan webbplats, myndigheternas webbplats för företagare, finns samlad information från myndigheter som Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter kring vilka insatser som görs för att mildra effekterna av coronaviruset.

 • Skyltning utanför butik


  Under 2020 behövs inga tillstånd från kommunen för så kallad butiksexponering med placering i direkt anslutning till verksamhetens fasad. Detta gäller till exempel skyltbord, varuställ och liknande.Kontakt
  Har du frågor om skyltning utanför butik, kontakta Halmstads kommun:
  035‑13 70 00
  direkt@halmstad.se

 • Leveranser till kommunen


  Har du tillfälligt svårt att levera enligt avtal till följd av coronapandemin? Detta gäller för dig som är leverantör till kommunen.

Föreningar

 • Arrangemang på idrotts- och fritidsanläggningar


  Folkhälsomyndigheten har beslutat att mellan den 3 november och 13 december bör man avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Aktiviteter på idrotts- och fritidsanläggningar


  Under perioden 3 november till 13 december avråder Folkhälsomyndigheten från idrottsträningar för alla utom barn och unga födda 2005 och senare.Halmstads kommun stänger inga idrotts- och fritidsanläggningar. Det är upp till varje förening eller arrangör att avgöra om en sammankomst är lämplig.
 • Råd och stöd till föreningar


  Många idrotts- och fritidsföreningar har det tufft både ekonomiskt och verksamhetsmässigt på grund av coronaviruset. Idrottsföreningar som behöver råd och stöd kan kontakta ansvarig idrottskonsulentlänk till annan webbplats på RF-SISU för att få hjälp med en riskanalys.Föreningar som inte bedriver idrottsverksamhet kan höra av sig till teknik- och fritidsförvaltningen via e-post för vidare dialog kring riskanalys.Riksidrottsförbundets webbplatslänk till annan webbplats finns information om hur de nya lokala råden påverkar idrotten,
 • Avboka tider i idrotts- och fritidsanläggningar


  Vi har tillfälligt tagit bort avgiften för de som vill avboka tider i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar.

Kommunens övriga verksamheter

 • Tillfälligt stängda verksamheter


  Den 3 november fattade Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddsläkaren i Halland, beslut om att införa lokala allmänna råd för Halland. Med anledning av de skärpta råden har Halmstads kommun beslutat att stänga och anpassa en rad verksamheter fram till den 24 november. De skärpta råden är nu förlängda att gälla till 13 december 2020länk till annan webbplats.
  • Halmstad Arena bad stängs för allmänheten
   • Simskoleundervisning pågår som vanligt
  • Mjellby konstmuseum
  • Halmstads konsthall
  • Biblioteken kommer endast att hålla öppet för in- och utlåning och för samhällsinformation.
   Bibliotekens funktion som mötesplats stängs.
  • Mötesplatser för unga
   • Nolltrefem, centrum
   • Horizonten, Fyllinge
   • Vallåsgården, Vallås
   • United, Oskarström
   • Zonen, Andersberg
  • Mötesplatsen Träffpunkten på Bredagatan
  • Konserter ställs in på Kulturhuset Najaden
  • Allmänhetens åkning i ishallen
  • Teatern, bokade föreställningar och möten flyttas fram eller avbokas.
  • Turistservice
  • Kretsloppan (Stängt till och med 11 januari 2021)
  • Byggåtervinningen (Stängt till och med 11 januari 2021)
  • Olofstorp djur och trädgård (Stängt till och med 11 januari 2021)
  • Fritidsbanken
  • Alla Hjärtans Hus
  • Öppna förskolan på Andersberg och Vallås
  Förändrade öppettider
 • Stöd till dig som anhörig


  Kommunens anhörigstöd finns till för dig som är närstående till någon äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. Här kan du få hjälp, stöd och vägledning genom samtal. De erbjuder nu även samtal för dig som är ensam, har funderingar och tankar i dessa oroliga tider. Anhörigstödet nås via 035-13 70 00.
 • Bastubad på Halmstad Arena bad tillfälligt stängt


  Bastun på Halmstad Arena bad är stängd för att begränsa smittspridning av coronaviruset covid-19. Äventyrsbadet, motionsbassängen och undervisningsbassängen är öppna.The sauna at Halmstad Arena bad is temporarily closed in order to help halt the spread of the coronavirus. The adventure pool and the swimming pools are open.Övriga bastur i kommunens idrottshallar är också stängda.
 • Privatekonomi


  Halmstads kommun erbjuder budget- och skuldrådgivning. Som invånare kan du få stöd och hjälp kring dina ekonomiska problem.Även konsumentverket har information på sin webbplatslänk till annan webbplats för att ge stöd och förslag om din privatekonomi har försämrats på grund av pandemin.
 • Undvik besök hos riskgrupper, till exempel på gruppbostäder


  Undvik besök hos grupper som kan ha underliggande sjukdomar. Om du måste göra ett besök, bör du vara fullt frisk.Det finns inget förbud mot besök i gruppbostäder, men var rädd om de som kan vara i riskgruppen.
 • Daglig verksamhet


  Daglig verksamhet är öppet och bedriver insatser utifrån sitt uppdrag enligt LSS och SoL. Verksamhet bedrivs utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Deltagare och personal som är friska är på jobbet. Både deltagare och personal ska stanna hemma om de är sjuka.Daglig verksamhet är en frivillig insats och du som är deltagare har rätt att under en period vara ledig om du eller din gode man, förvaltare eller legitimerade personal upplever att det finns behov.Serviceresor
  Hallandstrafikens avdelning för serviceresor, telefon 0771-750600, svarar på frågor om resor till och från daglig verksamhet.
  Information om serviceresor och Coronalänk till annan webbplats
 • Rutiner i tillagningsköken


  De vanliga hygienrutinerna i kommunens tillagningskök följs som vanligt, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.Målsättningen är att servera mat på samma vis som vanligt. Men om personalbrist uppstår kan vi behöva minska antal råkoster i salladsbordet, endast servera en maträtt eller skicka mat från ett annat kök. Alla gäster kommer oavsett få en näringsriktig måltid.Halmstads kommun följer råden från:
 • Trångt på krogarna?


  Om du upptäcker trängsel på matställen som ökar risken för spridning av covid-19 kan du lämna dina synpunkter till kommunen.Det finns ett formulär där du kan lämna synpunkter kring detta.
 • Familjechatten – samtalsstöd för föräldrar


  Har du ett barn som är oroligt på grund av corona? Är det en utmaning att vara hemma från arbete och skola tillsammans? I familjechatten kan du få prata med en socialrådgivare om både små och stora frågor.Gå till familjechatten
 • Möten, evenemang och offentliga tillställningar


  Länsstyrelsen i Hallands län beslutade 23 november om ett publiktak på åtta personer i Halland för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagarelänk till annan webbplats. Detta i samråd med Folkhälsomyndigheten samt smittskyddsläkaren i Halland.Evenemang i kommunens lokaler
  Kommunen har lokaler som hyrs ut för evenemang från utomstående arrangörer, som Halmstad Arena, Halmstads teater och kulturhuset Najaden. Om du har frågor om evenemang som ställs in eller flyttas, kontakta arrangören till det enskilda evenemanget.
  Har du förkylningssymtom, undvik evenemang och folksamlingar för att inte riskera att smitta andra.Om du planerar ett möte eller sammankomst
  Om du planerar ett möte eller en sammankomst med färre än 50 personer, rekommenderas Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömninglänk till annan webbplats.