Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Upphandlingar och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlingar som berör fler än en förvaltning/kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsfunktionen, i övriga fall görs upphandlingarna av den enskilda förvaltningen eller bolaget.

Dialogfrukost om upphandling 7 februari

Inbjudan till befintliga och nya leverantörer - kom och träffa upphandlare inom kommunens förvaltningar och bolag.

Upphandlingsplan 2019-2020

Upphandlingsplan 2019-2020 finner du här nedan, indelad i kommungemensamma och förvaltningsspecifika upphandlingar, fastighetskontoret, HFAB och HEM.

Här kan du även ladda ner eller skriva ut upphandlingsplan 2019-2020 i sin helhet.PDF

Upphandlingsplanen visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. Planen är preliminär och kan komma att förändras.

 • Upphandlingsplan - kommungemensamma och förvaltningsspecifika


  • Kollektiv olycksfallsförsäkring
  • Motorfordonsförsäkring
  • Prenumerationsservice tidningar och tidskrifter
  • Cyklar och elcyklar
  • Etiska uppföljandekontroller
  • Saneringsavtal/skadedjursförsäkring
  • Resebyråtjänster
  • Boende o konferens
  • Buss med förare
  • Böcker, ljudböcker, film och TV-spel
  • Snöröjning
  • Biogas
  • Energideklarationer
  • Slöjdmaterial (textil)
  • Slöjdmaterial (trä)
  • Bygg- och trävaror
  • Hyrmaskiner - maskiner, truckar, liftar, ställningar och verktyg
  • Bevakningstjänster
  • Laboratorieanalystjänster
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Bygg
  • Sport- och idrottsmateriel
  • Gatusalt och kalkflis
  • Reklambyråtjänster (Produktionsbyråuppdrag och reklambyråavtal)
  • Teknikleverantör för ljud och bild
  • Begagnade möbler
  • Elmateriel Gas och gasol
  • Tekniska konsulter Ledningsnät projektering
  • Tekniska konsulter Ledningsnät projektering Nyanläggning
  • Tekniska konsulter Ledningsnät VA projektering Utredning
  • Tekniska konsulter Processanläggning projektering
  • Växtmaterial, buskar och träd
  • Bränslepellets
  • Service av portar
  • Arbetskläder vård, kök och städ
  • Arbetskläder skyddsskor
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Elarbeten
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Lekplats
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Elarbeten för VA
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Glas
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Golv och väggbeklädnad
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Kyla
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Luft
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Mark
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Målning
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Plåtarbeten
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Rivning
  • Entreprenad-/hantverkstjänster - Rör
  • Beläggning - asfalt
  • Säkerhetsbesiktning
  • Kaffekapslar
  • Glas, porslin & köksredskap
  • Bryggerivaror
  • Färsk fisk
  • Färskt kött
  • Kaffe
  • Mejeri
  • Smörgåsar och konditorivaror i butik
  • Papper & plast
  • Storköksutrustning produkter
  • Storköksutrustning service och reparationer
  • Tvätteritjänster
  • Arbetskläder fastighet, teknik och vaktmästare
  • MFP och skrivare
  • Schemaverktyg
  • Kort för identifiering och behörighetskontroll
  • Webbyråtjänster
  • IT-konsultmäklare
  • Leveransavtal server/lagring
  • Digital Signage
  • Mina Meddelanden – broker/utskrifttjänst
  • Digitala signaturer
  • Videokonferenslösningar, produkter och tjänster
  • Kö-och besökshanteringssystem
  • Personallarm IT-utbildning
  • Samordnad varudistribution
  • Digital körjournal
  • Finansiella tjänster
  • Spolbils- och slamsugningstjänster
  • Spolbilstjänster
  • Hyrbil - korttidsinhyra. av personbilar & minibussar
  • Värdetransporter och dagskasseuppräkning
  • Flyttjänster
  • Revisionstjänster till kommunala bolag
  • Biltvätt och rekonditionering
  • Medarbetarundersökning
  • Tryckeritjänster
  • Däck och däckservice
  • Transporter av mat
  • Distribution av kyld mat
  • Städredskap och kem-tekniska produkter
  • Begagnade möbler
  • Avfallshantering för kemikalier
  • Kontorsmaterial- och skolmaterial samt hobbymaterial för skola
  • Plantering av grönytor samt garantiskötsel
  • Slottsmöllebro
  • Konstgräs (Söndrums IP)
  • Hybridgräsplan (Örjans vall)
  • Hyra arbetskläder inkl. tvätt
  • Onlinebutik och leverans till kund (Hemvård)
  • Hälsosamtal
  • Vårdmaterial
  • Entreprenadmaskintjänster
  • Avyttring av fordon
  • IT-stöd för digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser
  • Scenteknik och teknisk kompetens
  • Vuxenutbildning (SFI, GRUV, GY samt Yrkesutbildningar)
  • Ledningsfordon
  • Verksamhetssystem/Planeringssystem
  • Ärendehanteringssystem
  • Besökshanteringssystem
  • Verksamhetssystem
  • Digital tillsyn
  • Trygghetslarm

 • Upphandlingar - HEM


  • Tvätteritjänster
  • Processkemikalier
  • RFID till kärl och fordon
  • Medarbetar- och grupputveckling
  • 3 fordon (1 front-, 1 bak-, och 1 sidlastare (ev baklastare)
  • Bränsle och askhantering Oceanen
  • Digitaliserade energisystem för energioptimering i fjärrvärmenät och energieffektivitet i byggnader
  • Personhiss P3:s pannhus P3
  • Bemanningstjänster
  • Askutmatning P4 OCN
  • Plattor direktkondensor-VVX P3
  • Tätningar och bälgar
  • Lager och kullager
  • Transporttjänster Distributionsanläggningar 0,4-12 kV
  • Inkassotjänster
  • Teknisk isolering
  • Omhändertagande av flygaska
  • Uppdatering av fördelningsstationer H2, H8 och H10
  • Ledarutveckling
  • Farligt avfall från ÅVC
  • Elektronisk personalliggare
  • Renovering av pumpar
  • Ställningsbyggnation
  • Digital körjournal
  • Containrar
  • Matavfallspåsar för optisk sortering

 • Upphandlingar - fastighetskontoret


  • Sotning /ventilationsrengörning
  • Relationshandlingar (vent-ritningar ovk, A-ritningar)
  • Fuktutredningar
  • Akustikåtgärder
  • Tvätt yttre beklädnader
  • VVS-konsult
  • Paviljongbyggnader
  • Hissbesiktningar
  • Hisservice
  • Kvibilleskolan Om/Tillbyggnad

 • Upphandlingar - HFAB


  • Genomförande av Enkättjänster
  • Växel, telefoni och kontaktcenterlösning
  • Bevakningstjänster
  • Passagesystem inkl. konfiguration
  • Support och underhåll Platina
  • Verksamhetskonsulter
  • Fuktutredning och torkning
  • Rörservice
  • Elservice
  • E1 Mindre reparationer
  • E3- Linehed (yttre skötsel)
  • E3 - Vallås (yttre skötsel)
  • E3 - CKV (yttre skötsel)
  • E3 - Maratonvägen (yttre skötsel)
  • Skötsel Perenner
  • Sanering
  • Profil- och presentartiklar samt profil- och arbetskläder