Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Upphandlingar och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlingar som berör fler än en förvaltning/kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsfunktionen, i övriga fall görs upphandlingarna av den enskilda förvaltningen eller bolaget.

Upphandlingsplan 2018

Upphandlingsplan 2018 finner du här nedan, indelad i kommungemensamma och förvaltningsspecifika upphandlingar, fastighetskontoret, HFAB och HEM.

Här kan du även ladda ner eller skriva ut upphandlingsplan 2018 i sin helhet.PDF

Upphandlingsplanen visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. Planen är preliminär och kan komma att förändras.

 • Upphandlingsplan - kommungemensamma och förvaltningsspecifika


  Miljöfordon
  Stationstankning
  Inkassotjänster
  Sakkunnigt biträde till Halmstads kommuns förtroendevalda
  Konsult- och utbildningstjänster/Tekniska konsulttjänster LBVA
  "Kontor, möbler, undervisningsmaterial, fotografering/Belysning"
  Hälsa, vård, sjukvårdsmaterial, glasögon/Psykoterapi för vuxna
  Gatusalt och kalkflis
  "Kontor, möbler, undervisningsmaterial, fotografering/Möbler SKL"
  MFP och skrivare
  Klienter
  Rakelmobiler
  Internetaccess
  Betongvaror
  Klottersanering
  Teknik till projekt Söder
  Bibliotekscaféet
  Återlämningsrobot
  Bokbuss
  Vinterväghållning
  Arboristtjänster
  Vägmärken
  Trafiksignaler
  Teknikleverantör (ljud och bild)
  Flisning av GROT (genar och toppar)
  Försäljning av energived och utfallna sortiment
  Hyrfordon, säsong (lågtidsinhyrning)
  Bärgning
  Miljöfordon, dynamisk med serviceavtal
  Försäljning fordon, auktion
  Bränsle, stationstankning
  Biltvätt, rekond
  Besiktning
  Reservdelar verkstad
  Traktor TF
  Gräsklippare TF
  4-axlad lastbil
  VA- och VVS-material
  Arbetskläder skyddsskor
  Arbetskläder fastighet, teknik och vaktmästare
  Trädgårds- och skogsredskap
  Kommunförsäkring
  Tjänstereseförsäkring
  Rekryteringstjänster
  Buss med förare
  IPR (inlösen av pensionsskuld)
  Livsmedel - ägg
  Livsmedel - grossist
  Konditorikakor typ Delicato
  Livsmedel - färskt bröd och konditorivaror
  Bygg- och trävarumaterial
  Personlarm
  Hyrmaskiner - Bodar, modulbaracker och förrådscontainers
  Hyrmaskiner - Maskiner utan förare, större handverktyg, byggnadsställningar
  Entreprenad/hantverkstjänster - Lekplatser
  Bevakningstjänster
  Laboratorietjänster
  Hyra av tekniska tjänster och teknik för tillfälliga projekt eller arrangemang/evenemang
  Digitala inpasseringssystem
  Hjulgrävmaskin
  Bokbuss
  Förskolebussar
  Filmbuss LBVA
  Beg. lastbil Kattegattskolan
  Cyklar
  Spolbilstjäster (LBVA hyr container)
  Ev. körjournaler Addmobile
  Vimek skogsmaskin TF
  Kran till traktorvagn TF
  Service av fordon
  Nyckelfria lås
  E-learningplattform
  Mobila personlarm
  Digitala inpasseringssytem
  IFO, VO och handledning
  Tidsrapporteringssystem
  Tvätt yttre beklädnader fastigheter
  Fuktutredningar
  Inbrotts- och passagesystem
  Akustikågäder
  Digitala lås
  Digitalt schemastöd
  Inventariesystem
  Vändlakan
  Planeringssystem samt tid- och insatsregistrering
  Bearbetarmaterial (rör plåt metaller)
  Piggning

 • Upphandlingar - HEM


  Hjullastare till KHD
  Supervisortjäster Pannor
  Reservpanna 6 MW och spetspanna 20 MW
  Elmaterial
  Slangar till textilfilter
  Elmaterial inkl förrådshållning
  Bränsle och askhantering Oceanen
  Elinstallationer i produktionsanläggningar
  Processkemikalier
  Solcellpaket till näringsidkare (preliminär)
  Vattentankar inklusive stativ till vattenrening P1/P2
  CMS-system (ny webbplats)
  Instrumentmontage
  Ventilservice
  Arbetskläder
  Slagghantering
  Service och konsultation av passagesystem
  Fakturautskrifter
  Systemstöd för CRM, ärendehantering, system för marknadskommunikaiton, webb m.m.
  UWS (Underjordiska avfallssystem)
  Investeringsprojekt H8 och H10
  Entreprenader för distributionsanläggningar 0,4 - 24 kV
  Digital nyckelhantering
  Matavfallsfordon
  Sidlastare
   
 • Upphandlingar - fastighetskontoret


  Kärlekens skola Nybyggnad grundskola, 550 elever UtförandeentreprenadSteningeskolan inkl. förskola Nybyggnad grundskola, 75elever/4 avd. förskola TotalentreprenadHolms förskola Ombyggnad skola till förskola UtförandeentreprenadSofiebergs skola Om- och tillbyggnad för + 100 elever Utförandeentreprenad
 • Upphandlingar - HFAB


  Bevakningstjänster
  Fotograftjänster - generell, ex eventbilder
  Fotograftjänster - porträttfotografering
  Brandskyddskontroller
  Hyresgästundersökningar - bostäder
  E2 - reparation av vitvaror
  E5 - Tillsyn, skötsel, reparation av tekniska installationer
  Byggservice
  Växelupphandling
  Juridiska tjänster
  Juridiska tjänster - IT-rätt
  Kopieringsmaskiner
  Besiktning lekplatsutrustning
  Digitalatjänster
  Kommunikationstjänster
  Aviseringsrutiner
  Yttre skötsel
  Upphandlingskonsult
  Golvservice
  IT-hårdvara/IT-konsult
  Tekniska konsulter 16 kategorier
  Miljökonsulter
  Renovering vattenskadade badrum