Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad klättrar 39 platser i SKR:s rankning av företagsklimatet

Från plats 123 till 84. Den klättringen har Halmstads kommun gjort sedan förra året enligt SKR:s öppna jämförelser av företagsklimatet, som presenterades under tisdagen. Branschen hotell, restaurang och underhållning har ökat sin nöjdhet allra mest, och myndighetsområdet markupplåtelse är det som företagen är mest nöjda med.

Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning som tar reda på företags upplevelse av servicen i samband med ärenden inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, tillfällig markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Under 2019 valde över 550 företag att berätta om sina upplevelser av Halmstads kommuns service och resultatet har nu sammanställts.

Ett bra resultat enligt SKR:s index

Halmstad ökar sin nöjdhet med fyra enheter till Nöjd kund-index (NKI) 74, vilket av SKR räknas som ett bra resultat. Detta ligger över snittet i Sverige och placerar Halmstad på plats 26 bland kommuner över 40 000 invånare och på plats 84 av samtliga 173 kommuner som förra året genomförde mätningen.

Detta innebär att Halmstad har klättrat 12 placeringar i gruppen med större kommuner och hela 39 placeringar i gruppen med samtliga kommuner.

– Vi har sagt att vi ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Det sker inte över en natt, men dagens besked är så klart ett väldigt gott kvitto på att vi har tagit många viktiga steg i rätt riktning. Och mår företagen bra, så mår Halmstad bra, säger Jonas Bergman (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Hotell, restaurang och underhållning har ökat sin nöjdhet mest

Den största gruppen av företag som har svarat på mätningen finns inom branscherna hotell, restaurang och underhållning, därefter kommer industri- och byggföretag.

Båda dessa branscher har blivit betydligt mer nöjda med kommunens service under 2019. Hotell, restaurang och underhållning ger kommunen ett NKI på 78, vilket är en ökning med hela 5 enheter.

– Eftersom Halmstad är en stark ort för besöksnäringen så är detta extra glädjande, säger Lina Siljegård, tillväxtdirektör.

Området markupplåtelse ökade mest – tvåa bland de större kommunerna

När samtliga mätområden läggs ihop får Halmstads kommuns myndighetsutövning ett sammantaget NKI på 74 av 100.

Bäst resultat har myndighetsområdet markupplåtelse som ökar med 4 enheter till NKI 82 och därmed landar på plats nummer 2 bland Sveriges större kommuner. Även miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn ökar sina NKI-värden.

Brandskydd och serveringstillstånd tappar några enheter och bygglov tappar allra mest.

För dialog för att få underlag till förbättringar

– Detta är vi givetvis inte nöjda med men i resultaten för bygglov kan vi se att vi i det sista kvartalet 2019 vände en nedåtgående trend. En positiv signal till att vårt arbete går i rätt riktning, säger Tommy Thuvesson, chef för bygg- och miljöförvaltningen.

Under 2019 har förvaltningen genomfört en omfattande organisationsförändring och effektiviserat sitt arbete.

– Vi har även startat en dialog med företagen, genom både djupintervjuer och fokusgrupper för att få fram så bra förbättringsförslag som möjligt. Dialogen kommer att fortsätta och vi jobbar aktivt med att förbättra vår service. Parallellt med detta utbildar vi vår personal och förstärker organisationen, säger Tommy Thuvesson.

Kvalitetsmätningen Insikt görs löpande under året. Kommunen får därmed snabb återkoppling på sitt arbete och kan genomföra förbättringar under årets gång. En gång om året sammanställs sedan resultaten i en omfattande rapport och analyseras – en sådan som alltså presenterades under tisdagen.