Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utvecklingsprogram får goda betyg i utvärdering

- ett av ärendena på KSU 11 november

Alla delmål är uppfyllda och arbetet är på rätt väg. Det visar en utvärdering av utvecklingsprogrammen Framtid Oskarstöm och Framtid Getinge.

– Det känns riktigt bra att få svart på vitt att vi är på rätt väg med utvecklingsprogrammen. Ett nytt arbetssätt tar alltid lite tid, men det här är ett viktigt arbete. Genom en tät dialog där  respektive ortsbefolkning är med i prioriteringsarbetet får vi politiker ett bra underlag till exempelvis budgetarbetet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Arbetet med utvecklingsprogram är en ny arbetsmetod. Utvecklingsprogrammen togs fram som pilotprojekt i EU-projektet SMS (Sociala aspekter & Medborgardialog i Stadsplaneringen). I utvärderingen konstateras förutom att arbetet är på rätt väg och att delmålen har uppfyllts, att de som har medverkat vid framtagningen av utvecklingsprogrammen från tätorterna, upplever att arbetssättet har tillfört något positivt för orten.

Syftet med programmen är att:

  • Skapa en gemensam framtidsbild som sträcker sig 20 år framåt i tiden.
  • Bilda ett system för hantering av årliga insatser och åtgärder i orten.
  • Skapa förutsättningar för långsiktig samverkan genom dialog och planering av samhället mellan olika aktörer.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80