Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samordnat arbete sätter integrationen
i fokus

Ett ökat antal flyktingar och asylsökande kräver att kommunen strukturerar om sitt arbete för att lyckas med integrationen och dra fördelar av den. Förvaltningschefen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Annika Vannerberg, har fått kommunledningens uppdrag att samordna projektet fram till årsskiftet.

- Jag ser fram emot det här uppdraget, som känns väldigt viktigt för Halmstads utveckling och framtid, säger Annika Vannerberg.

Syftet med projektet, som drar igång 1 april och varar till årsskiftet, är att samordna alla de insatser som görs av olika aktörer i kommunen redan idag. I uppdraget ingår också att samverka med externa aktörer för att säkerställa en förbättrad integration.

- Vi inser att det krävs en särskilt avdelad resurs med stor handlingsfrihet och ett stort mandat för att samordna de kommunala insatserna, men också för att utveckla samarbetet med andra organisationer, offentliga och frivilliga, säger kommunchef Fredrik Geijer.

Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för flyktingar och asylsökande att etablera sig i Halmstad och i det svenska samhället. Halmstads kommun ser att en bättre integration ger många fördelar. Det stärker samhället på både kort och lång sikt, till exempel handlar det om att skapa ett inkluderande samhälle, få ett näringsliv med ökad innovation och kreativitet och ett berikat kulturliv.

- Personer med en annan kultur och bakgrund får oss att vidga våra perspektiv. Genom dem får vi hit en del av världen. Det ger kunskap och förståelse, säger Annika Vannerberg.

Ann-Sofei Hammargren-Sjöholm förordnas som förvaltningschef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 1 april – 31 december.