Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planerna för Lundgrens gjuteri

- ett av ärendena på samhällsbyggnadsutskottet 24 november

Detaljplan för Lundgrens gamla gjuteri och nya lägenheter i centrum. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Sista chansen att tycka till om planerna för Lundgrens gjuteri

Nu är detaljplanen klar för området där Lundgrens gjuteri låg tidigare. Innan detaljplanen kan godkännas av kommunfullmäktige ska den dock ställas ut för granskning. Det ger allmänhet och myndigheter en sista chans att tycka till om planerna för området.

Tanken är att det ska byggas bostäder och förskola. I planen föreslås att bostadshusen byggs i tre kvarter och att byggnaderna trappas ner från högst fem våningar närmast järnvägen till högst två våningar närmast den befintliga bostadsbebyggelsen i sydöst. Planen är att huvuddelen av bostäderna uppförs som flerbostadshus sammanbyggda mot järnvägen. Detta för att minska buller från förbipasserande tåg. Bryngelshusgatan föreslås bli en stadsgata kantad av stadsradhus och området närmast järnvägen ska enligt planerna användas för parkering.

Inom området finns också två kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader: en kontorsbyggnad samt en industribyggnad med sågtandstak. Dessa ges enligt planen särskilda bestämmelser om bevarande. Även delar av den befintliga muren längs Bryngelshusgatan ska bevaras enligt planen.

– Behovet av såväl bostäder som förskoleplatser är stort i de centrala delarna av Halmstad. Den här planen ger möjligheter att tillgodose båda dessa delar. Det känns också kul att vi kan bevara de byggnader i området som har ett kulturhistoriskt värde. Det tror jag kommer bidra till en alldeles speciell karaktär för området, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C)

Nya smålägenheter utmed Hantverksgatan

En på- och ombyggnad av två fastigheter utmed Hantverksgatan kan bli verklighet. På sitt möte idag godkände utskottet att frågan ska prövas i en detaljplan. Dagens detaljplan tillåter inte fler bostäder än vad som finns där idag. Hur många nya bostäder det blir är dock inte klart. Den frågan ska utredas närmare under detaljplanearbetet.

Snabbmatsrestaurang vid Arenan

Det kan bli en ny snabbmatsrestaurang öster om Halmstad Arena där Statoil idag har en uppställningsplats för släpvagnar till uthyrning. Utskottet att frågan ska prövas i en ny detaljplan för området.

Det är snabbmatskedjan Sibylla som vill bygga en ny restaurang intill Arenan. Platsen bedöms som lämplig tack vare läget nära E6, Växjövägen, flera gång- och cykelvägar samt närheten till Halmstad Arena. Under detaljplanearbetet ska det även utredas var Statoil istället skulle kunna ha en uppställningsplats för sina släpvagnar om restaurangen byggs.

För mer information kontakta[1]:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80

[1] Vice ordförande Johan Rydén (M) var inte närvarande vid mötet