Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pengar till Funkismello

- ett av ärendena på ledningsutskottet 19 maj

Prognosen för kommunens ekonomiska resultat, pengar till fortsatt drift att Funkismello och bidrag till utbyte av biografmaskin i Oskarström. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Negativt resultat för 2015 enligt prognosen

Som det ser ut just nu kommer Halmstads kommun att få ett negativt resultat för helåret 2015. Knappt 40 miljoner kronor minus ser underskottet ut att bli enligt den delårsrapport som ledningsutskottet fick presenterat för sig idag.

– I dagsläget är detta en prognos över hur resultatet kommer att bli vid årets slut. Det slutgiltiga beskedet har vi ju inte förrän i december, men det är viktigt att vi redan nu ser över hur vi ska agera för att komma i balans, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Underskottet beror till största delen på att efterfrågan av skola, vård och omsorg är större än beräknat. Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet förklaras underskottet exempelvis av fler barn och elever med behov av tidiga stödinsatser. Utöver det är skatteintäkterna något lägre än beräknat.

Tivoliverksamhet kan bli möjlig på Stora torg

Snart kan det vara möjligt att åka karusell på Stora torg. Ledamöterna i ledningsutskottet ställde sig idag positiva till att ändra riktlinjerna för vilka typer av verksamheter som ska vara tillåtna på Stora torg och tog bort det tidigare förbjudet mot tivoli eller liknande verksamhet som fanns i riktlinjerna.

Förändringen i riktlinjerna har initierats eftersom kommunen har fått ett flertal förfrågningar om att anordna olika aktiviteter i Halmstads innerstad där tivoli är en del.

Liksom tidigare är det polisen som ger tillstånd för att arrangera sammankomster på allmän plats och varje ansökan kommer även fortsättningsvis att prövas enskilt. Om fullmäktige beslutar likt ledningsutskottet gjorde idag kommer polisen dock att göra en prövning av sammankomster där åkattraktioner och liknande förekommer. Tidigare avslogs den typen av ansökningar eftersom det varken var tillåtet enligt ordningsstadgan eller riktlinjerna för vilka verksamheter som får finnas på Stora torg.

Funkismello får pengar ur tillgänglighetsmiljonen

Nu kan succén i Funkismello 2015 förhoppningsvis återupprepas. Ledningsutskottet beslutade på sitt sammanträde idag att även i år tilldela utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medel för att arrangera ett melodifestivalsprojekt med målet att utse en artist som kan tävla för Halmstad i riksfinalen i Funkismello 2016.

2015 års deltagande i Funkismello (Väsby melodifestival) blev en succé för Halmstad. Finalen, som hölls på anrika Cirkus i Stockholm, vanns av Halmstadbon Pär Andersson med Stad i ljus.

– Det är så roligt att vi är på banan med Funkismello nu. På sikt finns det stora möjligheter att utveckla konceptet här i Halmstad och involvera flera olika kommunala verksamheter. Det känns kul att få vara med på den här resan, säger kommunråd och ordförande i kommunala handikapprådet, Suzanne Åkerlund (FP)

Funkismello är en musikfestival för personer från 15 år med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

350 000 till ny biografanläggning i Oskarström

Byggnadsföreningen Folkets hus i Oskarström får 350 000 kronor i bidrag till ny utrustning som kan visa filmformat i den nya tekniken. Samtidigt får föreningen i uppdrag av kommunen att anordna särskilda visningar för exempelvis pensionärer och skolungdomar, anordna filmklubb för ungdomar och visa så kallad smalfilm. Det framgår av det avtal med bygdeföreningen som ledningsutskottet också godkände idag. Enligt avtalet får kommunen också rätt att använda den samlingslokal som finns i anslutning till biografen.

– Oskarström har nu bättre förutsättningar att erbjuda ett bredare upplevelseutbud som jag hoppas öka ortens attraktionskraft, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

– Det är bra att vi kan ge byggnadsföreningen bidrag då det är viktigt att vi satsar på kulturen och föreningslivet även utanför centralorten. Det är dessutom positivt att initiativet kommer från föreningslivet, det är något vi ska uppmuntra, säger ledamoten Michael Svensson (S).