Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny gemensam nämnd med Hyltes och Laholms kommuner

- ärende på extrainsatt ledningsutskott 4 november

En ny gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Hyltes och Laholms kommuner. Det förordar kommunstyrelsens ledningsutskott på ett extrainsatt möte idag.

Den gemensamma nämnden för överförmyndarfrågor i de tre halländska kommunerna föreslås ha tre ledamöter – en från varje samverkanskommun.

Nämnden ska besluta i strategiska och övergripande frågor för överförmyndarverksamheten samt fatta sådana beslut som inte kan delegeras till någon tjänsteman på överförmyndarkansliet.

Överförmyndarna i Halmstads, Hylte och Laholms kommuner samverkar sedan januari 2012. Halmstads kommun har varit värdkommun sedan dess och enligt förslaget ska Halmstad fortsätta vara det. Att Halmstad är värdkommun innebär förutom att överförmyndarkansliet finns såväl fysiskt som organisatoriskt i Halmstad, även att Halmstads representant kommer att inneha ordförandeskapet i nämnden. Rollen som vice respektive 2:e vice ordförande kommer att alternera mellan de andra två kommunerna.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06