Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nationell undersökning belyser Halmstads kvalitet och effektivitet

Resultaten i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) för 2016 är här och en analys pågår. Undersökningen och dess resultat visar Halmstads kommuns starka sidor och vilka förbättringsområdena är.

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Undersökningen är uppdelad inom fem områden som är viktiga för att beskriva en kommuns kvalitet och effektivitet.

I 2016 års undersökning är Halmstads starka sidor bland annat bemötandet vid
telefonkontakt, informationen på webben, kostnaden för grundskolan och hur
invånarna ser kommunen som en plats att leva och bo på. Det finns också tydliga förbättringsområden såsom den upplevda tryggheten, kostnaden för hemtjänsten och möjligheten att inom en minut få svar på en enkel fråga via telefon.

Sett till föregående år visar Halmstad i jämförelse med andra kommuner en
förbättring för bland annat svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar.

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är att ge invånarna kunskap om kvaliteten på kommunens verksamhet för att skapa underlag till en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Resultatet av undersökningen används också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbete.

En analys pågår just nu inom de verksamheter som berörs av undersökningen.
Inriktningen är att lära av resultatet för att avgöra vilka delar som fungerar
bra och behöver befästas, respektive var vi behöver sätta in utvecklingsinsatser.

Du kan läsa mer om undersökningen och Halmstads resultat här.