Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgarlöfte från polis och kommun

Begränsa tillgängligheten på narkotika och öka närvaron av trygga vuxna i den offentliga miljön. Det är några av de aktiviteter som ska öka tryggheten när Halmstads kommun och polisen presenterar sitt medborgarlöfte för 2017.

Medborgarlöften är en del av polisens nya styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål polisen ska arbeta med lokalt.

– Vi har tillsammans med kommunen haft medborgardialoger på nio platser under hösten, dessa dialoger tillsammans med en enkät som funnits tillgänglig på internet och våra egna lägesbilder har gett oss en bra bild av hur det ser ut i kommunen, säger Peter Öhrn som är kommunpolis i Halmstad.

Upplevd otrygghet

I det insamlade materialet har gemensamma nämnare tagits fram och detta är grunden för vad polisen och kommunen ska lägga extra fokus på under året.

– I vårt material ser vi att de allra flesta är trygga hemma men många upplever otrygghet i sitt område, detta stämmer i stort överens med större nationella trygghetsmätningar i landet, säger Therese Wallgren som är brottsförebyggande samordnare på Halmstads kommun.

Medborgarlöfte

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i Halmstads stadskärna.

Detta ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:

  • Trafikkontroller (hastighet-, beteende-, alkohol/drog-kontroller).
    Mopeder inkluderat.
  • Kontakt och relationsskapande polisverksamhet.
  • Arbeta för att begränsa tillgängligheten av narkotika.
  • Åtgärder i den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser.
  • Verka för ökad närvaro av trygga vuxna på kvällar och helger.
  • Trygghetsvandringar på prioriterade platser – med efterföljande åtgär-der i den fysiska miljön.

Trygghetsvandringar

En faktor som skapar otrygghet är brist på belysning. Många känner otrygghet på mörka eller mindre upplysta platser, och även trafiken nämns som en otrygghetsfaktor. Därför planeras trygghetsvandringar på utpekade platser i Halmstad.

– Vi kommer att se över både trafikmiljön och platser som nämnts som otrygga i dialogen med medborgarna. Det kan till exempel handla om att klippa ner buskage eller se över belysningen, säger Therese Wallgren.

Fler vuxna i centrum

Oro för större ungdomsgäng, att vistas i centrum och att få inbrott nämns också i svaren.

– Vi tar invånarnas upplevelse av otrygghet på allvar därför innehåller medborgarlöftet aktiviteter som ska skapa en ökad upplevelse av trygghet. Det kan till exempel vara att polisen är mer synlig på vissa platser och vid vissa tider, säger Peter Öhrn.

Genom att skapa en ökad trygghet i centrum hoppas polisen och kommunen att fler vuxna ska vistas där och det i sin tur ökar tryggheten.

– När fler trygga vuxna finns i centrum har det en lugnande effekt – därför önskar vi att fler vuxna finns där framför allt på kvällar och helger, säger Therese Wallgren.

Begränsa tillgången på narkotika

Grunden för medborgarlöftet är en samverkansöverenskommelse mellan polisen, kriminalvården och Halmstads kommun. I överenskommelsen har tre prioriterade områden lyfts fram; förebyggande arbete för unga, samverkan i arbetet med särskilt brottsaktiva och ökad trygghet i den offentliga miljön. Parterna ska nu försöka hitta gemensamma arbetssätt bland annat i arbetet med unga.

– Vi kommer att arbeta aktivt för att begränsa tillgången på narkotika, framför allt för unga från 13 år och uppåt. Genom förebyggande arbete hoppas vi förhindra att unga hamnar i utanförskap på grund av missbruk och kriminalitet, säger Peter Öhrn.

– Det tar lång tid att bygga upp upplevelsen av trygghet men den går snabbt att rasera, därför är detta ett långsiktigt arbete. Vi måste hela tiden arbeta trygghetsskapande, säger Therese Wallgren.

Peter Öhrn är nöjd med det löfte och de aktiviter som kommit fram i lägesbilderna och dialogen med invånarna.länk till annan webbplats

– Vi tycker att löftet ligger i tiden och stämmer med vår och invånarnas bild, säger han.