Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunal tomtkö via webben

- ett av ärendena på samhällsbyggnadsutskottet 26 maj

Tomtkö via webben och avbrytande av detaljplan i södra Kårarp. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Sök och administrera din köplats via webben

Snart blir den kommunala tomtkön webbaserad. Då kommer det bland annat att vara möjligt att ställa sig i kö, se sin köplats och ändra sina uppgifter via halmstad.se. I samband med införandet av den nya webbaserade tjänsten höjs också avgiften för att stå i kö från 300 kronor till 400 kronor.

– Möjligheterna att själv administrera sina uppgifter blir helt andra med det nya systemet. Förutom att man själv kan registrera sig, se sin köplats och ändra kontaktuppgifter, så kommer man även kunna göra intresseanmälan då vi släpper nya områden till försäljning. Efterfrågan på möjligheter att själv sköta sina ärenden via webben bara ökar. Kommunens självservicetjänster behöver bli ännu fler och detta är helt rätt väg att gå, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Kösystemet för kommunalägda tomter infördes 1986. Sedan införandet har avgiften höjts en gång tidigare. Det var 2008 då avgiften höjdes från 200 kronor till 300 kronor.

Ingen ny industrimark i södra Kårarp

Detaljplanearbetet för ett område i Kårarp cirka 4 kilometer norr om Halmstad centrum avbryts. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet idag.

Anledningen till att planen avbryts är att området som den nya industrimarken planerades på är allt för känslig. Under samrådet inkom yttranden från flera remissinstanser som bland annat uppmärksammar problematiken kring närheten till Prästjordens vattentäkt. Etableringen av den nya industrimarken skulle bland annat innebära att en stor del av skyddsområdet runt vattentäkten Prästjorden bebyggdes. Det skulle i sin tur betyda att det finns risk att vattentäkten förorenas av utsläpp från de planerade industrierna. Eftersom naturvärdena i området dessutom bedöms som stora samt att förändringen i detaljplanen skulle innebära att värdefull jordbruksmark bebyggdes så avbryts planen.

– Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och det måste vi skydda. Den entreprenör som var intresserad av att etablera sig på marken är informerad och är förstående. Nu får vi arbeta på att försöka hitta en ny plats, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).