Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inkubatorverksamheten stärks när verksamheten på Science park Halmstad förändras

En inkubatorverksamhet med affärscoachning av hög klass är målet när verksamheten på Science Park Halmstad förändras. Det var igår som styrelsen för Science Park Halmstad (SPH) beslutade om den nya inriktningen för verksamheten.

– Genom de här förändringarna skapar vi långsiktiga möjligheter för den nya inkubatorn att bli en av de viktigare aktörerna i kommunens arbete med att stärka näringslivet i vår del av Sverige säger Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad tillika ordförande i styrelsen för Science park Halmstad.

Bakgrunden till beslutet är SPH:s ägare bedömer att den nuvarande konstruktionen med ett samägt bolag och med kringkostnader i form av lokaler, administration är för kostsam i förhållande till de resultat det ger i form av nya företag. De resurser som nuvarande ägare avsätter ska nu fokuseras främst på affärscoachning.

Förändringen innebär också att Högskolan i Halmstad som tillsammans med Halmstads kommun är den största ägaren i SPH kommer att lämna sitt delägarskap. Även Region Halland kommer från 2016 att upphöra med sitt bidrag till verksamheten. Detta gör sammantaget att förutsättningarna för SPH ser annorlunda ut och att verksamheten inte kan drivas vidare i sin nuvarande form.

– Vi kommer att fortsätta, och utveckla Högskolans stöd till studenter som vill starta företag. Vi bedömer dock att samarbetet med kommunen och andra aktörer behöver hitta en annan form. Detta för att kunna erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för våra studenter än vad som är möjligt i nuvarande samägda bolagskonstruktion, säger Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad.

När SPH:s uppdrag förändras betyder det också lokalerna på högskolans campus blir för stora. Kommunen kommer därför att påbörja ett arbete med att hitta andra lokaler till den nya inkubatorverksamheten. Den personal som idag finns anställd av SPH kommer också att lämna sina uppdrag inom kort.

Övergången till en Halmstadbaserad företagsinkubator kommer att ske successivt under året. Till dess kommer Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad att gemensamt säkerställa att SPH:s verksamhet kan drivas vidare.