Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hallands blåljusverksamheter i gemensam storövning

Stora olyckor med många drabbade ställer särskilda och höga krav på räddningsinsatsen. Samverkan är A och O mellan de organisationer och verksamheter som deltar i insatsen. För att öva samverkan och få bra kunskap om varandras funktion och arbetssätt genomfördes i maj en omfattande övning under fyra dagar, den största sedan tidigt 2000-tal.

Tänk dig att ett flygplan med ett femtiotal passagerare störtar i närheten av Halmstads flygplats. SOS-alarm larmar polis, räddningstjänst, ambulans och akutsjukvård till olycksplatsen som ligger utanför farbar väg. Där råder kaos med oskadade och skadade passagerare som sitter, ligger, står och irrar runt. De skadade måste tas om hand på plats för att få hjälp inom rimlig tid. Räddningspersonalen måste prioritera, registrera, ge akutsjukvård och upprätta fungerande uppsamlingsplatser.

Hur ska arbetet på storskadeplatsen organiseras? Hur löser berörda organisationer sina respektive uppgifter? Hur fungerar samverkan mellan samhällets blåljusverksamheter?

Utifrån detta scenario genomförde berörda organisationer en omfattande samverkansövning som upprepades under fyra dagar, 10-13 maj 2016. På plats på övningsområdet för Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) fanns insatspersonal som övade i praktiken, elever från Halmstads vårdutbildningar som agerade drabbade och skadade samt observatörer från berörda organisationer som utvärderade övningsinsatserna.

Thomas Andersson och Anders Karlborg har varit drivande i planeringsarbetet av övningen vid sidan av arbetet som brandförmän på räddningstjänsten i Halmstad. De berättar att övningen är den mest omfattande som genomförts under de senaste femton åren med cirka femhundra medarbetare och deltagare. De organisationer som varit involverade i arbetet är Region Halland, Polisen, Halmstad City Airport, SOS alarm, Räddningstjänsten Halmstad, Länstyrelsen i Halland samt Försvarsmakten.

Förutom det praktiska momentet bestod dagen av en teoretisk del samt en rundvandring på skadeplatsen med genomgång av viktiga funktioner och faktorer för samverkan.

- När det inträffar en olycka med många drabbade och skadade behöver inblandade organisationer och myndigheter samverka. Genom den här övningen fick deltagarna en förståelse för hur en storskadeplats är uppbyggd, vilka olika funktioner vi som blåljusaktörer har och hur vi ska arbeta på olycksplatsen, säger Arvid Samuelson, brandingenjör på räddningstjänsten Halmstad och en av dem som suttit med i arbetsgruppen för övningen. Dessutom bidrog övningen till att deltagarna kunde se helheten i resursuppbyggnaden.

- Övningen har varit ett bra tillfälle för oss att öva tillsammans, samtidigt som vi prövat vår egen organisation och utrustning, säger Ingela Karlsson, beredskapssamordnare på Region Halland. Genom att öva blir vi bättre förberedda för en skarp händelse.