Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Framtidens hemsjukvård och gemensam överförmyndarnämnd

- ärenden på kommunfullmäktige 25 novemberTisdagen den 25 november kl 1800, sammantäder kommunfullmäktige i Rådhuset. Du kan följa mötet antingen från åhörarläktaren på 4:e våningen i Rådhuset eller via Halmstads närradio på FM 88,6 Mhz.länk till annan webbplats

Mötet sänds även direkt och finns att se i efterhand via webb-TVlänk till annan webbplats.

Mötet inleds med:

- Ledamöternas frågestund

Dagordning:

1) Val av justerare

2) Motion om trygghet och delaktighet i arbetet

3) Novemberbeslut om skattesats för år 2015

4) Indexering av avgifter i taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

5) Indexering av avgifter i taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

6) Indexering av avgifter i taxa för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

7) Framtidens hemsjukvård

8) Gemensam överförmyndarnämnd i Halmstads, Hyltes och Laholms kommuner

9-92) Val av nämnder, styrelser med flera

93) Valärende

94) Anmälningsärenden

Läs handlingar till kommunfullmäktiges möte 25 november.

Du kan även kontakta stadskontorets kansli om du vill ta del av handlingar eller ärende inför kommunfullmäktiges möte.

Ställ en fråga till KF

Du har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågan ska vara undertecknad och skickas in till:

Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad eller kommunfullmaktige@halmstad.se.

Om du vill ha mer information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är du välkommen att besöka våra expeditioner måndag-fredag 9.00-11.30 samt 13.00-16.00.