Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Företrädarna för majoritetsgrupperingen i Femklövern+

Företrädarna för majoritetsgrupperingen i Femklövern+. Från vänster: Arnold Gustavsson (SPI), Anna-Lena Cumtell (KD), Henrik Oretorp (C), Carl Fredrik Graf (M), Tove Bergman (MP) och Suzanne Åkerlund (FP)

Fortsatta satsningar på jobb, utbildning och infrastruktur i budgetförslag från Femklövern+

– Satsningarna på skolan, förskolan och att få fler i arbete fortsätter. Dessutom har budgeten en tydlig kulturprofil, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) om det förslag till planeringsdirektiv med budget som de sex partierna i Femklövern+ presenterade idag.

Årets budgetförslag från majoritetsgrupperingen: Femklövern+; bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och SPI Välfärden, innehåller fortsatta satsningar på barn- unga, näringsliv och arbete samt hållbar utveckling. För- och grundskolan får stora tillskott de närmaste åren och satsningarna på projekten inom konceptet "Ökade livschanser för unga" fortsätter. "Ökade livschanser för unga" bakas dock ihop med en ny stor satsning under namnet "Den inkluderande kommunen". Satsningen innehåller flera delar med fokus på att skapa en kommun som kännetecknas av tolerans och öppna attityder.

– Vi vet att tidiga insatser för att motverka framtida utanförskap är viktigt. Satsningen på insatser från dag ett i arbetslöshet: Hållpats 1-90 och de olika delarna inom den inkluderande kommunen blir viktiga verktyg i kommunens arbete med att få fler i sysselsättning, säger Anna-Lena Cumtell gruppledare (KD).

Hållbar utveckling i hela kommunen

Med hållbar utveckling menar Femkövern+ bland annat att samhället ska planeras för klimatförändringar och att det ska skapas förutsättningar för hela kommunen att utvecklas. Klimatförändringarna skapar utmaningar för kommunen, vilket vi kunnat se på nära håll inte minst i Getinge. Behovet att vidta åtgärder är omfattande och därför startar Femklövern+ nu ett långsiktigt arbete genom att årligen avsätta sex miljoner kronor som ska användas för olika klimatanpassningsåtgärder.

Hållbar utveckling innebär också fortsatta satsningarna på utvecklingsprogrammen, så att nya orter kan ta fram målbild, strategi och åtgärder för att utveckla sin ort och hela kommunen. Fem projekt är igång och under planperioden finns pengar för ytterligare centrumutvecklingsprogram.

Femklövern+ ger också möjlighet för fortsatt utbyggnad av bredband dels genom att Halmstads stadsnät under planperioden investerar 217 miljoner kronor och dels genom att kommunen avsätter pengar för en samordningstjänst för bredbandsfrågor.

– Det är viktigt att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i hela kommunen, dels genom att investera i ortsutveckling och väl fungerande bredband såväl på landsbygden som i staden, dels att investera i klimatåtgärder, säger Henrik Oretorp kommunråd (C)

Fler pedagoger i för- och grundskolan

Barnkullarna växer och särskilt i centrum är behovet av förskoleplatser stort. Femklövern+ väljer därför att ge barn- och ungdomsnämnden full kompensation för att kunna klara av att möta efterfrågan i såväl förskolan som grundskolan. I grundskolan rör det sig om 30 miljoner kronor 2015, 48 miljoner kronor 2016 och 70 miljoner kronor år 2017. Motsvarande siffror för förskolan är 20 miljoner kronor 2015, 26 miljoner kronor 2016 och 33 miljoner kronor 2017.

Femklövern+ förtydligar också att det ska tas fram en Halmstadlinje som exempelvis ska tydliggöra hur kommunen ska arbeta med frågor som rör buller, partiklar, ventilation och ytor för lokaler och utemiljö vid nybyggnation av förskoleavdelningar.

– Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på förskoleplatser under kommande år. Utöver de 34 nya förskoleavdelningar som ska byggas till och med 2017, finns medel för att ersätta minst 17 äldre förskoleavdelningar, säger Tove Bergman gruppledare (MP).

Fortsatta satsningar på infrastruktur

Femklövern+ föreslår även fortsatta satsningar på förverkligandet av Transportplanen. Pengarna ska bland annat gå till Södra infarten och till att fortsätta utbyggnaden av kommunens cykelvägnät. Under planperioden ska bland annat Södra Infarten på sträckan från Villmanstrandsvägen till Montörsgatan byggas. En anslutning till E6:an med ny trafikplats nr 42 vid Västkustbanan samt ombyggnad av trafikplats 43, d.v.s. nuvarande trafikplats Halmstad Syd vid Laholmsvägen ryms också i budgeten.

Budgeten innehåller en utökad satsning på pensionärernas möjligheter att resa kollektivt. Satsningen på avgiftsfria bussresor kommer nu att gälla för alla över 70 år istället för den tidigare åldersgränsen på 75 år.

– För mig är det här framförallt en social reform, men utökningen kan även få en positiv påverkan på klimatförstörande utsläpp, säger Arnold Gustavsson gruppledare (SPI).

Budget med tydlig kulturprofil

Kultur för såväl barn, ungdomar som äldre finns med i budgeten. Dessutom mer än fördubblar Femklövern+ anslaget till konstnärlig utsmyckning i samband med ny- och ombyggnad av offentliga lokaler och anläggningar.

Kulturskolan får ökade anslag för att klara av att möta den ökande efterfrågan. Köerna till de kurser dit många flickor söker sig är idag långa och det vill Femklövern åtgärda genom att avsätta extra medel.

– Kultur är oerhört viktigt för utvecklingen i ett samhälle. Just nu är köerna längst till de ämnen dit flest flickor söker sig och det vill vi åtgärda, säger Suzanne Åkerlund kommunråd (FP)

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordf., Carl Fredrik Graf (M), 073-097 58 00, carlfredrik.graf@halmstad.se
Kommunråd, Henrik Oretorp (C), 070-334 75 13, henrik.oretorp@halmstad.se
Gruppledare, Tove Bergman (MP), 073-619 39 90, tove.bergman@halmstad.se
Kommunråd, Suzanne Åkerlund (FP), 070-604 57 50 suzanne.akerlund@halmstad.se
Gruppledare, Anna Lena Cumtell (KD), 035- 326 30, anna-lena.cumtell@halmstad.se
Gruppledare, Arnold Gustavsson (SPI), 035-371 29, arnold.gustavsson@halmstad.se