Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Extra medel för tillfälliga gymnasie-lokaler 

- ett av ärendena på KS ledningsutskott 19 augusti

Extra medel till gymnasieskolan för att täcka merkostnader och information om att bli Fair Trade-City samt Entreprenörsregionens framtidsbild. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Mer pengar för tillfälliga gymnasielokaler

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får 2 200 000 kronor extra för att täcka merkostnader för tillfälliga förhyrningar av lokaler för gymnasieskolans verksamhet.

Nedläggningen av JB-koncernen som lett till ökat antal elever i den kommunala gymnasieskolan, försening av renoveringsarbetet på Kattegattgymnasiet samt ett kraftigt ökat antal studerande inom Introduktionsprogrammets språkintroduktion och SFI har inneburit att antalet elever nu är betydligt fler än vad som beräknats.

De dryga två miljoner kronorna kommer att tas från kommunens eget kapital. Det slutgiltiga beslutet om tillskottet är det dock kommunfullmäktige som tar.

Halmstad ser över Fairtrade City-diplomering

Vad finns för fördelar med att bli diplomerade som en Fairtrade City- kommun? Svaret på den frågan fick ledningsutskottet ta del av idag. Diskussionen kring frågeställningen är ett första steg i att undersöka om det kan vara något för Halmstad att bli en Fairtrade City-kommun.

För att bli diplomerad som en Fairtrade City- kommun behöver kommunen uppfylla ett antal kriterier. Bland annat ska kommunen erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom sina avtal. Kommunen ska även se över hur det går att ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp.

Entreprenörsregionens framtidsbild presenterad för politikerna

På sitt möte idag beslutade ledningsutskottet att ställa sig bakom en ny vision för den så kallade Entreprenörsregionen. Entreprenörsregionen är ett nätverk av kommuner med stark företagaranda. Förutom Halmstads kommun ingår tio kommuner från fyra olika län i nätverket.  

På sin stämma i maj tog nätverket fram ett förslag till en gemensam vision som bland annat uttrycker ambitionen att vara ”Sveriges företagsrikaste område med hög kompetens, stor bredd och högsta sysselsättningsnivå.”

– Enligt min bedömning är det viktigt för utvecklingen i regionen att vi har ett nära samarbete med kommunerna i Entreprenörsregionen. Vi har till stor del en gemensam arbetsmarknad och ett näringsliv som hänger ihop. Därför är det viktigt att kommunerna har ett forum för att diskutera strategier och genomföra gemensamma aktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (M)

Utifrån visionen ska nätverket nu ta fram en verksamhetsplan för åren 2015-2018. Framtidsbilden ska vara en hjälp i det arbetet. Innan framtidsbilden kan bli gällande ska även Halmstads och de övriga kommunernas kommunstyrelser godkänna visionen.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04

Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65

Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

Kommunråd Aida Hadzialic (S) 035-13 73 69