Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det ekonomiska läget i kommunen – ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott 

Information om det ekonomiska läget i kommunen. Det var ett av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott den 17 maj.

Information om det ekonomiska läget i kommunen

Kommunstyrelsens ledningsutskott fick under dagens möte information om det ekonomiska läget i kommunen för perioden januari-april 2016. Den beräknade prognosen för 2016 är ett slutresultat på −33 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet.

Prognosen för kommunens balanskravsresultat beräknas bli −48 miljoner kronor, vilket skulle göra att kommunen inte uppfyller det lagstadgade balanskravet. Balanskravet innebär att varje kommun måste upprätta en budget där intäkterna överstiger eller är lika med utgifterna.

I årets prognostiserade resultat har eventuella effekter för stadsbidraget ”Tillfälligt stöd till kommuner och landsting” på 66 miljoner kronor inte tagits med i beräkningen, vilket väntas påverka resultatet.