Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Butiker, restauranger och grönska efterfrågas i Halmstads centrum

Den enkätundersökning som Halmstads kommun genomförde om centrumutveckling bland stadens invånare gav 2707 svar. Det som är mest uppskattat i dag, och även mest efterfrågat i framtiden är utbudet av butiker, restauranger och uteserveringar, men även träd blommor och sittplatser uppskattas.

Den digitala enkätundersökningen som gjorts på halmstad.se har nu sammanställts och politiker och tjänstemän ska ta med sig åsikterna i utvecklingen av de centrala delarna av staden. Av de 2707 personer som deltog var närmare 60 procent av de svarande kvinnor.

Nästan 80 procent av de svarade besöker Halmstads centrum minst en gång i veckan. På en femgradig skala fick man bedöma vad man ansåg vara viktigt idag. Där hamnade butiker och restauranger och kafé (4,6 poäng) samt uteservering (4,4 poäng) i toppen. Andra saker som uppgavs vara viktigt var bland annat äldre bebyggelse och arkitektur, levande centrum, gågator och gröna värden.

Viktigt för framtiden

Det invånarna ansåg vara viktigt idag, vill man även se mer av i framtiden. Butiker, restauranger, kafé och uteservering låg i toppen och följdes av träd, blommor, bänkar och bord samt evenemang. I fritextsvar nämner många att butikernas öppettider kan förbättras och att Nissan borde nyttjas bättre när centrum utvecklas.

Papperskorgar och belysning är de mest önskade servicefunktionerna. Laddning för både elcyklar, elbilar och mobiltelefoner efterfrågas och i den yngre åldersgruppen (10-20 år) var gratis wi-fi en viktig service. Gällande aktiviteter och evenemang var de främst önskemål om mer musik och marknader.

Olika åsikter om busstrafiken

Mer än en tredjedel (34,1 procent) svarade att det är ”Mycket viktigt” att kunna köpa streetfood på fler platser i centrum.
På frågan ”Tycker du att det är okej att betala för att parkera i centrum om det ökar möjligheten att hitta en ledig plats?”, svarade över hälften (55,4 procent) ja.
En majoritet (51 procent) vill inte ha kvar bussarna på Brogatan och skulle inte uppskatta cykelfria gågator i centrum (53,5 procent).

På frisvarsfrågan ”Vilken känsla ska Halmstads centrum förmedla?”, kom det in 1837 svar där mysigt, trygghet, trivsel, välkomnande, och glädje var de mest frekventa svaren.

Resultat från enkätundersökningen (skala 1-5)

Hur viktigt är det för dig med följande inslag i centrum idag?

Butiker (4,6)
Restauranger och kafé (4,6)
Uteservering (4,4)
Bänkar och bord (4,3)
Uträtta ärende (4,2)
Träd (4,2)
Blommor (4,2)

Vad skulle du vilja se mer av i centrum i framtiden?

Butiker (4,3)
Restauranger och kafé (4,1)
Uteservering (4,1)
Träd (4,1)
Blommor (4,1)
Bänkar och bord (4,1)

Vilka servicefunktioner vill du se mer av i centrum?

Papperskorgar (4,3)
Belysning (4,3)
Toaletter (4,0)
Cykelställ (3,8)
Parkeringsplatser (3,8)

Vilka aktiviteter och evenemang skulle du vilja se mer av i centrum?

Musik (4,2)
Marknader (4,1)
Konst och kultur (3,4)
Idrott (3,0)
Isbana (2,8)

Tycker du som besökare att de tär okej att betala för att parkera i centrum om det ökar möjligheten att hitta en ledig plats?

Ja (55,4 procent)
Nej (26,3 procent)
Ingen åsikt (18,3 procent)

Vill du i framtiden ha kvar bussarna på Brogatan?

Ja (38,6 procent)
Nej (51,0 procent)
Ingen åsikt (10,4 procent)