Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Budgetförslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

En budget för framtidens Halmstad med livskvalitet och trygghet

Satsningar på skola och äldreomsorg och stora investeringar i jobb åt unga och på att göra kommunen till en bättre och mer attraktiv arbetsplats står i fokus i det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade idag.

– Det är uppenbart att Halmstad behöver en offensiv budget. Vi ser en alldeles för hög ungdomsarbetslöshet, alldeles för hög sjukfrånvaro i flera kommunala sektorer och en stor omsättning av chefer. Dessutom ser vi ett stort fall i näringslivsrankningen här i Halmstads kommun, samtidigt som vi har underskott på kommunens förvaltningar, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Satsningar på att göra kommunen till en bättre arbetsplats

150 miljoner kronor över fyra år satsas i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag på att göra Halmstads kommun till en bättre arbetsplats för de anställda. Med satsningar inom friskvård, rätt till heltid, kompetensutveckling, generationsskiftesprogram och insatser för att reducera sjuktalen menar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att fler människor kan lockas till Halmstads kommun som arbetsgivare, samtidigt som den personalen som redan arbetar i kommunen får en bättre arbetsplats.

– Satsningarna på kommunen som arbetsgivare är ett sätt att tillvarata personalens kompetens. Rätt till heltid är också bra ur ekonomiskt perspektiv då det är dyrare med vikariat än med fasta anställningar. Heltider i omsorgssektorn ökar både tryggheten och trivseln hos både personal och brukare, samtidigt som det bidrar till mer långsiktigt ansvarstagande för verksamheterna, säger kommunrådet Rose-Marie Edlund (S).

Generationsväxlingsprogrammet som föreslås i budgeten avser att bygga över den klyfta som kommer uppstå då flera av kommunens äldre medarbetare går i pension de närmsta åren. Ett generationsväxlingsprogram går ut på att de nya, yngre medarbetarna som ska ta över får tid att läras upp av sina äldre kollegor.

Dessutom föreslås fem miljoner årligen läggas på friskvård. Med friskvårdssatsningen kombinerat med bättre arbetsvillkor hoppas Socialdemokraterna och Vänsterpartiet få ner sjukfrånvaron i kommunen och att de enskilda medarbetarna ska må bättre. Friskvårdspengen kan användas på olika sätt på olika förvaltningar men ska syfta till att uppmuntra personal som vanligtvis inte rör på sig att bli mer aktiva.

– Den stora satsning som görs för att göra kommunen till en god arbetsgivare syftar till att Halmstads kommun ska vara en god arbetsplats med god miljö och goda arbetstider som gör att personalen håller sig frisk. Vi har till exempel en särskild friskvårdssatsning som förvaltningarna och bolagen själva får utforma, säger kommunråd Rose-Marie Edlund (S).

Entreprenadupphandling med lärlingar, arbetsmarknadsprojekt och Sommarkraft

Det ska bli ett krav i kommunens entreprenadupphandlingar att entreprenörerna ska ta emot praktikanter, trainees eller andra former av lärlingar. Målet är att ungdomar under 25 ska få jobb, praktik eller en lärlingsplats inom 30 dagar efter det att de blivit arbetslösa. Dessutom föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet investeringar i olika kommunala arbetsmarknadsprojekt så som anläggandet av en spontanidrottsplats vid Kärlekens IP.

– Kreativa arbetsmarknadsprojekt ger dubbel vinst. Ungdomarna kommer i arbete, och det första klivet in på arbetsmarknaden är enormt viktigt. Dessutom får vi saker gjorda, saker som verkligen behövs här i kommunen. Genom att göra en samhällelig vinst i att få fler ungdomar i arbete, får vi också reella och viktiga saker gjorda, säger gruppledare Tania Bengtsson (V).

Satsningarna på jobb åt unga inkluderar även projektet Sommarkraft, som syftar till att ge ungdomar arbete under tre veckor av sommaren, och kulturprojekt så som Dramalogen och Made by Halmstad.

– Att lära hela livet är viktigt för oss och vi satsar förutom på jobben även på Komvuxplatser och Yrkesvux/Yrkeshögskola, säger gruppledare Tania Bengtsson (V).

– Vi vet också att det nationellt kommer att satsas på skolan med fler grundskollärare och mer personal i äldreomsorgen. Jobb åt unga är också en nationell satsning som kommer kommunen till godo utöver våra satsningar, säger kommunråd Anders Rosén, (S).

Bostäder och kollektivtrafik

I budgetförslaget framgår även att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill se fler bostäder i Halmstad. I och med att allt fler vill bo i kommunen och efterfrågan på lägenheter ökar, behöver bostadssituationen hanteras. Som förslag lyfts bland annat att börja bygga mindre och billigare lägenheter, något som ska passa unga. Syftet är att ingen ska behöva tacka nej till en utbildningsplats på grund av bostadsbris.

– Bostad är en social rättighet. Utan tillräckligt många bostäder kan inte Halmstads kommun växa, menar Mariann Norell (V).

Samtidigt föreslås att Hallandstrafikens verksamhet ses över. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill se en utredning av verksamheten med särskilt fokus som turtäthet, linjedragning och nivån på taxorna. Förslaget är att taxorna sänks under tiden som resecentrum påverkar trafiken i centrala Halmstad, detta för att underlätta för trafiksituationen men också för att få fler att lämna bilen och börja åka kollektivt.

– Med en bättre samordnad kollektivtrafik kan människor bo och arbeta på olika ställen utan problem. Det är också en viktig tillväxtfaktor för Halmstad, säger Mariann Norell (V).

Satsningar på skola

I förslaget till budget lyfts permanenta förskolor istället för att arrangera temporära lokaler med paviljonglösningar. Samtidigt föreslås att en ny förskola byggs i Steninge och att extra investeringar förs i grundskolan.

– Vi vill bygga en förskola i Steninge. Vi vill också att Kattegattskolan flytas till Högskolan för synergieffekter med högskoleverksamheten. Dessutom satsar vi på idrottshallar i Snöstorp och Oskarström, som är viktiga inte bara för skolorna utan också för föreningarna, säger kommunråd Bertil Andersson (S).

– Vi har tagit fram en offensiv budget som är bra för hela Halmstad. Vi har satsningar på både personal, unga och äldre som är mycket välbehövliga, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Om budgetförslaget går igenom avgörs i fullmäktige den 16 juni. Då läggs även Femklövern+ budgetförslag fram.