Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Budgetförslag från Femklövern+

En kommun med växtvärk och en budget i en osäker konjunktur

– Vi befinner oss i ett betydligt kärvare läge än vad vi är vana vid. Halmstad växer och det här är en budget som i hög grad påverkas av det, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) om det förslag till Planeringsdirektiv med budget som de sex partierna i Femklövern+ presenterade idag.

Årets budgetförslag från Femklövern+; bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och SPI Välfärden, präglas i hög grad av det faktum att Halmstad är en tillväxtkommun där behoven inom kommunens kärnverksamheter skola, vård och omsorg är stora.

Totalt var det 5288 personer som valde att bosätta sig i Halmstad förra året, men det flyttade även personer ifrån kommunen och 2014 ökade befolkningen med totalt 1448 personer. Snittet under tidigare år har legat omkring 700-900 personer.

Infrastruktursatsningar i en tillväxtkommun

Femklövern+ väljer därför att fortsätta investeringarna i att skapa förutsättningar för Halmstad som tillväxtkommun. Pengar till såväl resecentrum, infrastruktursatsningarna inom projektet Södra infarten som cykelbanor och superstråk finns i budgeten.

– När Halmstad växer måste vi möta den utvecklingen. Vi är på väg att gå från att vara en liten stad till att bli en liten storstad och då måste vår infrastruktur hänga med. Människor måste ha goda förutsättningar att ta sig till och från skola, arbete och fritidsaktiviteter. Likaså behöver företagen en fungerande infrastruktur för att kunna växa och bli fler, säger kommunråd Henrik Oretorp (C).

Fokus på utbildning och omsorg

För- och grundskolan får förutom hemvårdsnämndens verksamhet, de största tillskotten de närmsta åren. Det finns även pengar i budgeten för att det ska vara möjligt att bygga såväl nya förskolor som grundskolor, nytt Kattegattgymnasium samt ett nytt äldreboende.

– Utbildningen är central i ett välfärdssamhälle. I Halmstad håller utbildningen god kvalitet. I jämförelser visar våra barn och elever goda resultat, men vi vill att det även fortsättningsvis ska vara så. Därför prioriterar vi helt enkelt ett av välfärdens grunduppdrag- att rusta våra yngsta invånare för livet, säger Suzanne Åkerlund kommunråd (FP).

Nya inriktningar och mål

I förslaget till planeringsdirektiv med budget från Femklövern+ är alla målen nya och Femklövern+ har formulerat tre delvis nya inriktningar för sin politik. Utbildning, näringsliv och arbete, Socialt hållbar utveckling samt Ekologiskt hållbar utveckling är de nya grupperingarna. Totalt har Femklövern+ formulerat 16 mål inom de tre inriktningarna. Målen är alltså färre än i tidigare planeringsdirektiv, men det har varit en medveten strategi.

– Genom de här nya målen behöver bolagsstyrelser och nämnder samarbeta för att nå målsättningarna. Vi vill också ge verksamheterna tydliga riktlinjer för resten av planperioden och vår ambition är att de här målen ska vara vägledande framöver även om vissa målvärden kan behöva justeras under mandatperioden, säger Arnold Gustavsson, ledamot i verksamhetsberedningen för SPI Välfärden

Fortsatt fokus på hållbar utveckling

Inom området hållbar utveckling väljer Femklövern+ att särskilt poängtera vikten av socialt respektive ekologiskt hållbar utveckling. Projekten inom konceptet Den inkluderande kommunen där bland annat Ökade livschanser för unga ingår, fortsätter. Dessutom målsätter Femklövern+ särskilt frågan om att alla människor ska känna sig som en del av samhället.

– Alla Halmstadbor ska känna att de är en del av kommunen. Du ska inte behöva känna att dina möjligheter begränsas av hur gammal du är, var du kommer ifrån eller var i kommunen du bor. Vår kommun ska kännetecknas av tolerans och öppna attityder, säger Anna-Lena Cumtell, ledamot i verksamhetsberedningen för Kristdemokraterna.

Fortsatt fokus på vatten, giftfri vardag och klimatförändringar

Inom inriktningen Ekologiskt hållbar utveckling väljer Femklövern+ att fortsätta det påbörjade arbetet med att minska antalet hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag. Genom ett nytt mål lägger Femklövern+ särskilt fokus på arbetet. Även arbetet med vattenkvalitet kommer att följas upp genom ett särskilt mål.

– Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Det är jätteviktigt att vi arbetar långsiktigt med förvaltningen av vårt vatten så att vi säkerställer att även framtida generationer har tillgång till vatten av god kvalitet, säger Tove Bergman, ledamot i verksamhetsberedningen för Miljöpartiet.

Utöver detta fortsätter Femklövern+ satsningen på arbetet med klimatförändringar. Arbetet ska syfta till att både minska effekterna av de förändringar vi redan ser och till att minska den påverkan som Halmstads kommuns verksamheter har på förändringen av vårt klimat.