Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostäder och handel vid Slottsmöllans gamla tegelbruk

- ett av ärendena på fullmäktigemötet 19 maj

Kommunfullmäktiges möte i maj inleddes med utdelning av pris till bästa arbetsplats 2014. Det var hälso- och sjukvårdsenheten på socialförvaltningen som tog hem priset om 2 000 kronor per anställd tillsammans med ett diplom. Efter ceremonin följde ledamöternas frågestund. På mötet beslutade fullmäktige bland annat om en ny detaljplan för Slottsmöllans gamla tegelbruk, de kommunala bolagens årsredovisningar gicks igenom och två valärenden hanterades.

Klart för bostäder och handel vid Slottsmöllans gamla tegelbruk

Nu är detaljplanen för området vid gamla tegelbruket på Slottsmöllan antagen av fullmäktige. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft om ungefär fyra veckor. Att en detaljplan vinner laga kraft innebär att den börjar gälla och projekteringen av bostäder eller annat som detaljplanen medger kan börja projekteras.

Den nya detaljplanen för Slottsmöllans gamla tegelbruk tillåter att det byggs ett nytt bostadsområde på området. När området är fullt utbyggt ska det omfatta cirka 330 nya hyreslägenheter samt skola/förskola och närbutiker (till exempel livsmedelsbutik). Alla byggnader, både för bostäder, skola/förskola och närservice, planeras i anslutning till en gemensam torgyta.

Fullmäktige beslutade också att godkänna avtalet med den entreprenör som ska bygga bostäderna. När området är färdigbyggt blir det företaget Gekås som äger och hyr ut bostäderna.

Positiva resultat för de kommunala bolagen

Den kommunala bolagskoncernen gick med en vinst på 123 miljoner kronor under förra året. Det visar den redovisning av bolagens årsredovisningar som fullmäktige godkände igår. Moderbolaget Halmstad Rådhus AB som äger alla de kommunala bolagen hade en total vinst på 8 miljoner kronor. Halmstad Rådhus AB har förutom att äga de övriga kommunala bolagen, till uppgift att samordna och följa upp kommunkoncernens bolag.

Två ledamöter lämnade sina uppdrag

Kommunfullmäktige fattar som högsta beslutande organ i kommunen beslut kring vilka ledamöter som ska sitta i kommunens nämnder och styrelser. På grund av att ledamöterna är valda av fullmäktige måste fullmäktige godkänna att en ledamote avsäger sig sitt uppdrag.

I går hade fullmäktige två valärenden på sin agenda. Det var Gullvi Johansson (S) som begär att få avsluta sitt uppdrag som ersättare i hemvårdsnämnden och Tore Egerdahl (SD) som begärde att få avsluta sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt gruppledare kommunfullmäktige 50 %. Fullmäktige godkände både Tores och Gullvis ansökningar.