Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åtta miljoner till ungas livchanser

- ett av ärendena på ledningsutskottet 11 november

Fördelningen av tillgänglighetsmiljonen och kommunens nya kontaktcenter - Halmstad direkt. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Nästan åtta miljoner till att öka ungas livschanser

”Skolan mitt i byn”, ”Made by Halmstad” och ”Framtidens ledare” är några av de projekt som kommer få ta del av de totalt åtta miljoner kronor som finns i fullmäktiges särskilda satsning på ”Ökade livschanser för unga”. Totalt är det åtta projekt som får medel ur satsningen om kommunstyrelsen vid sitt nästa möte beslutar likt ledningsutskottet gjorde idag.

Den särskilda satsningen på ”Ökade livschanser för unga” har funnits sedan 2010. Projekt som kan få pengar genom satsningen ska inrikta sig mot att minska utanförskap hos unga människor och öka deras möjligheter att komma i sysselsättning. Projekten ska också ske i samverkan mellan flera olika aktörer, gärna ideella organisationer eller näringslivet. Inför 2015 års omgång har det kommit in 12 stycken ansökningar.

I år har de projekt som redan har en pågående verksamhet prioriterats. Totalt är det åtta projekt som pågår. Som längst kan projekt få projektstöd under tre år inom Ökade livschanser för unga därefter behöver projektägande förvaltning ta ställning till om verksamheten ska avvecklas eller om den ska drivas vidare som en ordinarie verksamhet. Majoriteten av de pågående åtta projekten går in i sitt sista och tredje år under 2015.

Halmstad direkt – en väg in för Halmstadborna

Den 1 april nästa år, då är planen att kommunens nya kontaktcenter ”Halmstad direkt” ska slå upp dörrarna till sin verksamhet. Ledningsutskottet gav grönt ljus till namnförslaget på sitt möte idag. Verksamheten kommer dock öppna i tillfälliga lokaler eftersom de ombyggnationer av rådhuset som krävs för att verksamheten ska kunna sitta där, inte är klara förrän efter sommaren nästa år.

– Jag ser med spänning fram emot att Halmstad direkt ska öppna. Jag är övertygad om att det här kommer bli en stor förbättring för alla Halmstadbor. En kommun är till för sina invånare och dess verksamhet ska vara organiserad utifrån invånarnas behov av hjälp och stöd. Självklart kommer det vara en inkörningstid, men detta är definitivt rätt riktning att gå, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Satsningar på Mickedala ridhus får pengar ur tillgänglighetsmiljonen

Tillgänglighetsdagar på Stadsbiblioteket, funktionshinderanpassad utrustning för skridskoträning på Halmstad Arenas ishall och tillgänglighetsåtgärder på Mickedala ridhus. De tre projekten får pengar ur tillgänglighetsmiljonen. Tidigare i år fick utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden pengar för att genomföra en melodifestival för personer med funktionsnedsättning och kulturnämnden fick medel för att genomföra tillgänglighetsåtgärder på gården i Mahult.

– Alla de projekt som får sina ansökningar beviljade kommer på ett konkret sätt bidra till att göra det möjligt för fler att utöva fritidsaktiviteter. Det tycker jag är oerhört viktigt. Personer med funktionsnedsättningar kan i många fall utöva samma sporter som vi andra under förutsättning att vissa förändringar genomförs eller att vissa hjälpmedel finns tillgängliga, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (FP)

Alla kommunens nämnder har möjlighet att söka pengar ur tillgänglighetsmiljonen. Pengarna finns avsatta för att skapa utrymme för förbättringar när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. De projekt som får pengar ska dock inte ingå i nämndernas ordinarie verksamhet står det i riktlinjerna. Sju ansökningar om medel ur tillgänglighetsmiljonen kom in vid det andra av de två ansökningstillfällena under 2014. Bland de ansökningar som fick avslag angavs bland annat att satsningen borde rymmas inom nämndens ordinarie budget.

– Jag är glad över de ansökningar som har kommit in och som vi beviljade. De kommer att göra det enklare för oss att prata om ett Halmstad för alla, säger kommunråd Anders Rosén (S).

VA-taxan och renhållningstaxan höjs

Den fasta delen av VA-taxan höjs med cirka 2,2 procent och den rörliga delen av renhållningstaxan anpassas efter höjda kostnader. Det föreslår ledningsutskottet efter att ha tagit del av förslag till förändringar av de båda taxorna.

För VA-taxan gäller att det endast är den fasta brukningsavgiften som höjs. När det gäller renhållningstaxan är det stället den rörliga delen av taxan som höjs. Förändringen av taxan har gjorts med utgångspunkt i att stimulera hushållen att sortera ut mer avfall och endast ha hämtning av avfall varannan vecka. För ett småhus med en kort dragsträcka av sopkärlet blir höjningen på 100 kronor.

De ökade intäkterna för höjningen av renhållningstaxan ska kommunens bolag HEM bland annat använda till insatser i form av information i skolorna om sortering av matavfall och om avfallsminimering.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06