Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Val av ny kommunstyrelse och kommunråd - några av ärendena på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 15 oktober

Under det första fullmäktigemötet i oktober tillträder den kommande mandatperiodens nyinvalda ledamöter. En ny kommunstyrelse och nya kommunråd ska också utses. Kommunfullmäktige sammanträder två gånger i oktober med nästa mötestillfälle den 30 oktober.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/live.
 

Mötet inleds med:

 • Presentation av tjänstepersonsorganisationen
 • Information om Halmstads kommuns arvodesbestämmelser
 • Ledamöternas frågestund

Dagordning:

 1. Val av justerare
 2.  Val av ersättare i socialnämnden
 3. Val av ersättare i hemvårdsnämnden
 4.  Val av styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB
 5. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 6. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 7. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 8. Val av kommunfullmäktiges presidium
 9. Val av kommunstyrelse
 10.  Val av kommunråd
 11.  Val av kommunfullmäktiges valberedning
 12.  Val av kommunrevision
 13.  Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige

 

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.