Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Servicekontoret är miljödiplomerat

Som den första förvaltningen i Halmstads kommun är nu servicekontoret miljödiplomerat.

Förvaltningen har under hösten 2017 arbetat intensivt för att få diplomeringen och nu är man i mål.

Miljödiplomeringen innebär att verksamheten skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete vad gäller den egna verksamhetens betydande miljöaspekter, exempelvis gällande källsortering, transporter, energianvändning, kemikalier etc.

Miljödiplomet visar att verksamheten är miljömedvetet och arbetar strukturerat med miljörelaterade frågor. För att verksamheten ska diplomeras krävs det att ett antal fastställda kriterier uppfylls. Verksamheten revideras också varje år.

Femton diplomerade

Inom Halmstads kommuns verksamhet är sedan tidigare Halmstad Näringslivs AB, Destination Halmstad och Hallands Hamnar miljödiplomerade. Totalt är femton företag eller arbetsställen diplomerade i Halmstad.

-Det är roligt att vi nu är i hamn med detta. Jag ser det som en signal till vårakunder och medarbetare att vi tar ett större ansvar i hållbarhetsfrågor. Man ska vara trygg i attvi försöker minimera vår påverkan på vår gemensamma miljö, säger Carl Westman,förvaltningschef för servicekontoret.

För att läsa mer om diplomeringen: https://www.svenskmiljobas.se/länk till annan webbplats