Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samverkan mellan kommunen och polisen för ökad trygghet - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott

Samverkan med polisen för ökad trygghet och utredning om nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet. Det var några av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott tisdagen den 24 april.

Pengar till säkerhetsklassad ledningsplats vid kris

Räddningstjänstens lokaler på BAS ska byggas om för att kommunens krisledningsorganisation ska få tillgång till säkra lokaler i samband med höjd beredskap och kriser. Det beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott på tisdagens möte.

– Vi lever i ett annat säkerhetspolitiskt läge och därför är det viktigt att denna
investering kan genomföras för att garantera säkerheten, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Ombyggnationen kostar 600 000 kronor vilket bland annat ska gå till att bygga ett säkerhetsklassat mötesrum med plåtförstärkta väggar för cirka 25 personer. I
nuläget finns inga säkerhetsklassade mötesrum på BAS. Anledningen till ombyggnationen är de senaste årens förändrade hotbild mot Sverige vilket
ställer nya krav på säkerhetsskyddade ledningsplatser.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Utredning om nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet

Kommunen ska se över om det går att öka tillgängligheten till
kommunala lokaler som står outnyttjade vissa tider på dygnet och samtidigt
utreda möjligheten att införa nolltaxa för fritidsverksamhet för barn- och unga.
Det beslutade ledningsutskottet under tisdagens möte.

– Jag välkomnar att vi nu ska göra en fördjupad utredning för att få et underlag till att skapa goda möjligheter för ungas deltagande i fritidsaktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Förslaget kommer ursprungligen från en motion. Beslutet innebär att kommunen nu inleder en utredning som ska titta på vad det kostar att införa avgiftsfri hyra av lokaler och samtidigt undersöka vilka lokaler som kan bli aktuella för fritidsverksamheter. Utredningen beräknas vara klar i slutet på sommaren. Då gör ledningsutskottet en ny bedömning om det är möjligt att genomföra förslaget.

Samverkan mellan polisen och kommunen för ökad trygghet

För att öka tryggheten och minska brottsligheten i Halmstad beslutade ledningsutskottet att kommunen ska ingå i ett så kallat medborgarlöfte med polisen. Beslutet innebär att kommunen och polisen ska samverka för att minska otryggheten på offentliga platser runtom i Halmstad och arbeta med brottsförebyggande insatser riktade mot bland annat ungdomar.

– Att känna sig trygg i sitt närområde är även en demokratifråga. I ett demokratiskt samhälle ska varje medborgare kunna leva sitt liv utan att begränsas av rädsla. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta i nära samverkan med polisen för att återskapa denna grundläggande trygghet, säger kommunråd Lovisa Aldrin (L).

Halmstads kommun och polisen ingick ett medborgarlöfte för första gången 2017. Beslutet innebär att samarbetet kommer att fortsätta även under 2018.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Ny hemkunskapssal byggs på Gullbrandstorpsskolan

Ledningsutskottet beslutade att bygga ut Gullbrandstorpsskolan med en sal för hemkunskapsundervisning samt även att förbättra ytorna kring matsalen. I planeringsdirektiv med budget 2018-2020 avsattes 16 miljoner kronor för detta – samt för ett tillagningskök.

Kostnadsberäkningarna för utbyggnaden omfattade dock inte ett tillagningskök. Därför har fastighetsnämnden inkommit med två olika alternativ att ta ställning till. Utskottet beslutade enligt alternativ 1. Alternativ 2 som inneburit även en utbyggnad av ett tillagningskök hade kostat 7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans.