Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Prissättning av småhustomter i Ranagård - ett av ärendena på kommunfullmäktiges möte den 14 februari

Under kommunfullmäktiges första möte för 2019 beslutades bland annat om prissättning på småhustomter i Ranagård och revidering av taxa för livsmedelskontroll. Från och med 2019 håller fullmäktige sina möten på torsdagar med start från klockan 14.00. Allmänheten är som vanligt välkomna att följa mötet från åhörarläktaren eller via www.halmstad.se/live.

Prissättning på småhustomter i Ranagård

Under torsdagens möte beslutade kommunfullmäktige att prissätta småhustomter inom Bergsgård 1:6 m.fl., Ranagård. Fullmäktigeföreslår prissättning i två storlekar.

I den mindre storleken tillåts en byggnadsarea om 200 kvadratmeter och fastighetsarea på 600 kvadratmeter med priset på 1,3 miljoner kronor. I den större storleken tillåts en byggnadsarea om 250 kvadratmeter och fastighetsarea på 700 kvadratmeter med priset 1,5 miljoner kronor. Båda priskategorier inkluderar installation av fjärrvärme, kostnaden för uppsättningar vatten-och avlopp ingår inte. Tomterna kommer att finnas tillgängliga via kommunens tomtkö.

 

Ändrad taxa för livsmedelskontroll

Från och med den 1 mars 2019 ändras taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. Det beslutade fullmäktige under torsdagens möte. Beslutet innebär ett tillägg av taxa för särskild kontroll och utfärdande av exportintyg.

Tidigare betalades tjänsten av skattebetalarna, men med ändringen får de verksamheterna som nyttjar tjänsten själva stå för kostnaden. Uppskattningsvis kommer taxan att kosta en timmes arbete, det vill säga 1018 kronor. Exportintyg skrivs efter önskemål av livsmedelsföretagare som ska exportera livsmedel till land utanför EU.

Intyget innehåller information om att verksamheten är kontrollerad av behörig myndighet enligt gällande livsmedelslagstiftning. Det är landet som företagaren exporterar till som kräver intyget.