Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny ordförande för kommunstyrelsen utsedd

På måndagskvällen hade den nyvalda fullmäktigeförsamlingen sitt första sammanträde efter valet den 9 september. Mötet fattade bland annat beslut om ny ordförande för kommunstyrelsen. Det blev Krissi Johansson (S).

På mötet utsåg ledamöterna bland annat kommunfullmäktiges presidium – de tre personer som ska leda kommunfullmäktiges arbete. Fullmäktige utsåg också ordförande, vice och 2:e vice ordförande samt ledamöter till kommunstyrelsen samt bestämde vilka personer som blir kommunråd under mandatperioden.

Krissi Johansson (S) ordförande i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbete kommer att ledas av Krissi Johansson (S). Till vice ordförande utsågs Stefan Pålsson (S) och till 2:e vice ordförande utsågs Jonas Bergman (M).

Mandaten till kommunstyrelsen fördelades enligt proportionellt valsätt efter begäran av Sverigedemokraterna.

Totalt är det 15 ledamöter i kommunstyrelsen, för att få majoritet behövs åtta röster. Fördelningen av mandaten blev: Moderaterna: 3, Centerpartiet: 2, Kristdemokraterna: 1, Liberalerna: 1, Socialdemokraterna: 5, Vänsterpartiet: 1, Sverigedemokraterna: 2.

Följande personer blir ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen:

Jonas Bergman (M), Ann-Charlotte Mankell (M), Carl-Johan Berthilsson (M), Jenny Axelsson (C), Yngve Kihlberg (C), Lovisa Aldrin (L), Ella Kardemark (KD), Krissi Johansson (S), Stefan Pålsson (S), Gun-Britt Löfdahl (S), Michael Svensson (S), Tony Stané (S), Tania Bengtsson (V), Fabio Ishaq (SD), Tor Ingels (SD).

Sex nyvalda kommunråd

De nuvarande fem kommunrådsposterna blev fördelade på sex personer. Kommunråden är heltidsanställda politiker. Kommunfullmäktige utsåg Krissi Johansson och Stefan Pålsson till kommunråd för Socialdemokraterna samt Jonas Bergman till kommunråd för Moderaterna och Jenny Axelsson för Centerpartiet.

Ella Kardemark (KD) och Lovisa Aldrin (L) kommer att dela på ett heltidsuppdrag. Totalt är det alltså även fortsättningsvis fem heltidsuppdrag.

Andreas Bergman (M) blev fullmäktiges nya ordförande

Även under mandatperioden 2018-2022 kommer kommunfullmäktiges arbete att ledas av en moderat. Andreas Bergman (M), arbetar som åklagare och har senaste mandatperioden varit ledamot i kommunfullmäktige och i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Vid sin sida kommer han att ha Ingegerd Sahlström (S) som vice ordförande och Houda Axelsson som 2:e vice ordförande.
Både Ingegerd Sahlström och Houda Axelsson har under senaste mandatperioden haft samma uppdrag i kommunfullmäktiges presidium.

 

Fakta Proportionellt valsätt

Proportionellt valsätt är ett sätt att fördela mandaten i bland annat kommunstyrelsen. Vanligtvis väljs ledamöter i kommunstyrelsen enligt ett förslag från en valberedning. Om minst fem av de röstberättigade i kommunfullmäktige begär att mandaten i kommunstyrelsen istället ska fördelas enligt proportionellt valsätt ska detta ske med röstsedlar. Mandaten fördelas därefter proportionellt enligt resultatet av omröstningen.