Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Negativ ekonomisk prognos för kommunen 2019

Delårsrapport och projekt för ökad jämställdhet var några av de ärenden som behandlades under tisdagens möte med kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Halmstads kommuns resultat för 2019 beräknas uppgå till -20 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på -12 miljoner. Det framgår av den ekonomiska prognosen för 2019 som presenterades i delårsrapporten under tisdagens möte med kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

I huvudsak är det högre driftkostnader inom verksamheterna som orsakar underskottet. Större avvikelser finns inom exempelvis utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen – främst beroende på högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. Servicenämndens underskott inom FM- och måltidsservice beror till stor del på att samordning inte skett i planerad omfattning och därför har effektiviseringsvinster uteblivit. Kommunstyrelsens underskott beror på att det i dagsläget fortfarande är oklart om kommunen kommer att få statsbidrag för att motverka segregation.

I personalredovisningen som ingår som bilaga i delårsrapporten framgår att kommunen ökat antalet medarbetare med 128. Ökningen sker främst inom barn- och ungdomsförvaltningen på grund av ökat antal barn. Antalet timavlönade inom förvaltningarna minskar däremot. Inom kommunen drivs ett projekt om ”heltidsarbete som norm” samt även ökad ambition att erbjuda timavlönade månadslön.

För anställda under 29 år fortsätter sjuktalen att öka, det gäller främst inom socialförvaltningen och hemvårdsförvaltningen.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Kattegattgymnasiet får pengar för jämställdhetsutveckling

På mötet beslutades också att dela ut pengar för jämställdhetsutveckling. För år 2019 finns 500 000 kronor att fördela till projekt som syftar till att lösa jämställdhetsproblem eller tillföra kommunen nya erfarenheter och kunskaper gällande jämställdhet. Nya praktiska lösningar på konkreta jämställdhetsproblem ska prioriteras. År 2018 var första gången nämnder och styrelser hade möjlighet att söka dessa särskilt avsatta medel.

Tilldelas pengar gör följande:

Barn- och ungdomsnämnden får 65 000 kronor för att stärka det förebyggande arbetet i förskola och skola utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får 150 000 kronor för att arbeta med ett förvaltningsövergripande projekt kring jämställdhetsintegrering.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får ytterligare 120 000 kronor för att arbeta med jämställdhetsintegrering i det dagliga arbetet på Kattegattgymnasiet.

– Det är positivt att det finns ett driv i våra verksamheter att arbeta offensivt med jämställdhet och det känns bra att kunna stötta upp arbetet med ekonomiska medel, säger ordförande Ella Kardemark (KD).

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.