Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens organisation efter valet 2018 - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 16 januari

Kommunens organisation efter valet 2018 och delrapportering kring projektet Bilden av Halmstad. Det var några av ärendena på tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kommunens organisation efter valet 2018

Kommunstyrelsens ledningsutskott fattade beslut om två delområden inom projektet arbetsformer och organisering.

När det gäller Tillväxt och attraktivitet så föreslår KLU att kommunfullmäktige ska besluta att Destination Halmstad och Halmstads Näringslivs AB slås ihop till ett gemensamt bolag med ett nytt och mer operativt uppdrag. Fusionen ska vara genomförd senast vid nästa årsskifte. Samtidigt tar kommunstyrelsen över ansvaret för det strategiska utvecklingsarbetet och kommunikationen kopplad till destinationsutveckling, näringslivsutveckling och företagsetableringar.

– Det är viktigt att kontinuerligt se över organisationen för att hitta bättre arbetssätt. Med den nu föreslagna organisationen hoppas jag att arbetet för ett bättre företagsklimat ska få ännu bättre förutsättningar, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Även den politiska ledningsstrukturen efter valet har behandlats av KLU och skickas nu vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för slutgiltigt beslut den 13 februari.

Projektet ”Bilden av Halmstad” tar form

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunikationsavdelningen att tydliggöra bilden av Halmstad. Det ska ske genom att samordna budskap om Halmstad på ett sätt som möjliggör för många intressenter att använda materialet som en utgångspunkt i olika sammanhang där Halmstad ska beskrivas. Ledningsutskottet fick under tisdagens möte ta del av en presentation om resultaten från projektets första steg, samt en handlingsplan för 2018.

Projektet är ett profilarbete och ett led i att skapa en gemensam riktning i utvecklingsarbete kring Halmstad. Arbetet har fokuserat på utgångspunkter för budskap som kan bygga gemensamma och trovärdiga berättelser.

Till grund för arbetet ligger material från tidigare projekt som berör Halmstads kommunikation samt ny information från undersökningar, intervjuer och workshops. Under 2018 fortsätter projektet med att producera bild och text, samt uppdatera och förflytta en framtida bild av Halmstad.