Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens årsredovisning för 2017 - ett av ärendena på nästa kommunfullmäktige den 24 april

Kommunfullmäktiges sammanträde i april inleds med prisutdelning till Årets bästa arbetsplats och information från Laholmsbuktens VA om grundvattensituationen. Därefter beslutar fullmäktige bland annat om kommunens årsredovisning för 2017.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

 

Sammanträdet inleds med:

- Utdelning av pris till Årets bästa arbetsplats

- Laholmsbuktens VA - Information om grundvattensituationen

- Kommunrevisionen - information

- Ledamöternas frågestund

Dagordning:

1) Val av justerare;

2) Kommunala bolag - årsredovisningar 2017;

3) Nämndernas verksamhetsberättelser 2017;

4) Bokslut & årsredovisning 2017;

5) Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2017;

6) Onsjö 13:1 - Avtal;

7) Utökning av verksamhetsområde för dagvatten – Vinkelvägen;

8) Utökning för verksamhetsområde för dricks- och spillvatten –Villshärad;

9) Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten – Bergsgård;

10) Motion - Ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad;

11) Motion - Behåll ansvaret för ensamkommande;

12) Tilläggsanslag för Kulturskolan;

13) Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda;

14) Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige;

15) Godkännande av bolagsordningar samt val av ledamöter och lekmannarevisorer i Halmkemi Holding AB och Halmkemi 2 & 7 AB;

16) Anmälan om ändrat gruppledarskap;

17) Valärenden;

18) Anmälningsärenden;

Läs handlingarna inför kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.