Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunala funktionsrättsrådet har sett dagens ljus

Det kommunala handikapprådet i Halmstad har fått ett nytt namn och heter nu kommunala funktionsrättsrådet.

I slutet på förra veckan togs det formella beslutet att ta till sig det namnförslag som föreslogs i en motion till kommunfullmäktige av Ulrika Wiland (V).

Bakgrunden till förslaget var att motionären ansåg att rådet behöver byta namn för att hänga med i den språkliga utvecklingen och för att visa respekt mot funktionshinderrörelsen.

Namnbytet signalerar inte bara en modernisering av språket utan kopplar rådets arbete hårdare till FN:s funktionsrättskonvention. Det är ett förtydligande av att personer med funktionsnedsättningar har samma rättigheter som alla andra människor. Förtydligande behöver språkligt lyftas fram i alla situationer där vi arbetar med att utveckla samhällets funktioner och verksamheter. Det görs mycket för att minska utanförskapet i samhället men långt ifrån tillräckligt görs för att bygga ett samhälle som inte exkluderar eller diskriminerar. Till exempel utifrån byggnation, information, utbildning och arbetsliv.

– Vi är väldigt glada över att få byta namn. Det är en uppdatering och ett tydliggörande av rådets roll som harmoniserar med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i funktionsrättsrådet.

– Vi måste i större omfattning planera och samarbeta för framtiden. ”Funktionsrättskonventionen” fungerar som ledstjärna i den nationella funktionshinderspolitiken och då finns ju kopplingen såklart även direkt till det kommunala delaktighets- och inkluderingsarbetet, säger Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent, Halmstads kommun.