Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kattegattgymnasiet blir helt nybyggt - ett av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni

Kommunfullmäktiges sammanträde i juni inleddes med information om säkerhet inför valet 2018 och information från kommunrevisionen. Därefter beslutade fullmäktige bland annat om byggnationen av Kattegattgymnasiet, ny busshållplats på Stora torg samt färjeterminal mellan Halmstad-Grenå.

Kattegattgymnasiet blir helt nybyggt

Det blir ett helt nybyggt Kattegattgymnasium. Kommunfullmäktige beslutade under tisdagensmöte att bevilja ytterligare 110 miljoner kronor till det pågående byggprojektet.

Beslutet innebär att byggprojektet ställer om från de ursprungliga planerna på att bygga om och renovera 1980-talsdelen, till att istället bygga en ny modern byggnad som är anpassad efter verksamhetens behov. Den nya byggnaden kommer att placeras utmed Slottsjordsvägen, i anslutning till den nybyggnation som pågår just nu på Kattegattgymnasiet, och beräknas vara inflyttningsklar till höstterminen 2021.

Anledningen till att byggplanerna ändras är dels att 1980-talsdelen är i sämre skick än vad som har kalkylerats med, dels att lokalbehovet har ändrats på grund av ett högt söktryck till Kattegattgymnasiet vilket innebär att det finns behov av ytterligare platser på skolan.

Kostnaden för att uppföra en helt ny byggnad beräknas inte blir mycket större än att bygga om befintliga lokaler. Anledningen är bland annat att det inte är budgeterat för evakueringslokaler i projektet. Ursprungsplanen var att eleverna skulle gå kvar på skolan under byggtiden, med då elevantalet har ökat finns inget lokalutrymme på skolan.

Beslutet innebär också att 40 000 kvadratmeter centralt belägen mark frigörs då 1980-tals delen kommer att rivas efter att verksamheten flyttat ut.

Ett steg närmare färjeterminal mellan Halmstad-Grenå

Planerna på en färjeterminal mellan Halmstad och Grenå i Danmark börjar bli verklighet. Kommunfullmäktige beslutade under tisdagens möte att godkänna ett tilläggsanslag på 126 miljoner kronor för att påbörja bygget av den nya terminalen. Pengarna ska bland annat användas till att förlänga hamnkajen, skapa en ny terminalyta och anlägga en fordonsramp.

För att projektet ska bli verklighet behöver ett avtal först tecknas med Stena Line. Avtalet innebär bland annat att kommunens investering återbetalas av Stena Line under en tioårsperiod. Avtalet är ännu inte undertecknat men samtal pågår.

Anledningen till att investeringen föreslås betalas ut i form av ett tilläggsanslag beror på att man vill öppna terminalen för trafik redan i oktober 2019. Därför måste pengar till redan nu för att projektet ska kunna påbörjas.

Ny busshållplats på Stora torg

Det ska byggas en ny väntyta och busshållplats på Stora torg. Det beslutade kommunfullmäktige på tisdagens möte. Ombyggnaden kommer att kosta cirka 1,7 miljoner kronor och samfinansieras med Hallandstrafiken.

Stora torg är en av Halmstad största busshållplatser med cirka 1400 resenärer dagligen. När terminalen på Österskans försvinner ökar betydelsen av ett välfungerande väderskydd och hållplats på Stora torg och hållplatsen behöver därför byggas om. Bygget beräknas påbörjas under 2018.


Extra anslag för skötsel av Resecentrum

Kommunfullmäktige beslutade även om ett tilläggsanslag till teknik- och fritidsnämnden på 2,5 miljoner kronor för skötseln av Resecentrum.

Etapp 2 av Resecentrum stod klar i slutet av 2017. Dock hade man då inte klargjort ansvar för varken skötsel eller utveckling av platsen. Därför tog även ledningsskottet beslut om att samhällsbyggnadskontoret kommer ha ansvar för utvecklingen och förvaltningen av Resecentrum.