Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jonas Bergman (M) blir kommunstyrelsens nya ordförande - ett av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträden den 30 oktober

Under det andra kommunfullmäktigemötet i oktober valdes Jonas Bergman (M) till kommunstyrelsens nya ordförande

Kommunstyrelseordförande framröstad

Jonas Bergman (M) röstades under tisdagens sammanträde med fullmäktige fram som kommunstyrelsens nya ordförande. Jenny Axelsson (C) blir 1:e vice ordförande och Krissi Johansson (S) 2:e vice ordförande.

Krissi Johansson (S) och Stefan Pålsson (S) avsade sig uppdragen som kommunstyrelsens ordförande respektive 1:e vice ordförande den 23 oktober. Detta efter att de under fullmäktiges möte den 15 oktober blivit framröstade till uppdragen. Beslutet att avsäga sig uppdragen innebar att en ny omröstning om ordförandeposten behövde genomföras.

Omröstningen och tillsättningen av kommunstyrelsens ordförandepost samt 1:e och 2:e vice ordförande påverkar inte de redan gjorda valen av kommunråd. Inte heller kommunstyrelsens sammansättning påverkas. Samtliga personer som valdes av kommunfullmäktige den 15 oktober behåller sina ledamotsplatser. 

Kommunens delårsrapport visar på positivt resultat

Fullmäktige godkände under tisdagens sammanträde kommunens delårsbokslut för perioden januari till augusti 2018. Rapporten visar på ett positivt ekonomiskt resultat med 298 miljoner kronor. Även prognosen för hela 2018 ser positiv ut med ett överskott på 25 miljoner kronor vid årets slut.

Utöver de ekonomiska målen ser kommunen ut att uppfylla tio av kommunfullmäktiges totalt 16 mål. Det innebär en måluppfyllelse på cirka 63 procent.

I jämförelse med andra kommuner i Sverige har Halmstads kommun en fortsatt god ekonomisk hushållning.