Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ingen förlängning av reservationsavtalet med Tillsammans

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att inte förlänga reservationsavtalet med Mat Tillsammans fastigheter AB. Det reservationsavtal som skrivits på av parterna möjliggör för bolaget att bygga en permanent restaurang på Fisketorget intill Nissan och få markupplåtelse i form av arrendekontrakt. Avtalet förfaller dock om inte bottenplatta eller motsvarande grundläggning av restaurangen är klar till den 1 maj i år.

Tillsammans har under sommarsäsong drivit restaurang på platsen, men har valt att inte själva fortsätta driva restaurang. Istället letar bolaget efter en ny aktör och byggherre som helt eller delvis kan ta över reservationsavtal och kommande arrendeavtal och har därför ansökt om en förlängning av reservationsavtalet till den sista december i år.

– Reservationsavtal är ingen handelsvara och Halmstads kommun måste skriva avtal med den aktör som ska etablera restaurang på platsen. Kommunen har för flera år sedan låtit ta fram en detaljplan för restaurang på platsen och det vill vi också ses byggas där. Fisketorget har ett attraktivt läge i centrala Halmstad som passeras av många, det är ett blickfång, just därför är det viktigt att platsen utvecklas, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ny anslutningsväg byggs till Södra infarten

Vägprojektet Södra infartens första etapp löper på enligt plan och håller budget. Den största delen av etapp 1 utförs av Trafikverket. I etapp 1 ingår till exempel en ny trafikplats 42 med in- och utfarter vid E6, ombyggnad av trafikplats 43 Laholmsvägen/E6, anslutning till riksväg 15 och vidare till Montörgatan samt gång- och cykelvägar.

För etapp 2 pågår arbetet med ny detaljplan, ett komplext arbete med flera intressenter med markanspråk i området. För att inte tappa fart i projektet Södra infarten, beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag att föra över 25 miljoner kronor till teknik- och fritidsnämnden för att genomföra etapp 1B samt anslutande gång- och cykelvägar mot Fyllinge och Trönninge ängar.

Etapp 1B innebär att en så kallad lokalgata kan byggas mellan Montörgatan och Sliparegatan. På så sätt skapas en anknytning mellan Södra infarten och befintlig kommunalt gatunät. Den nya lokalgatan blir åtta meter bred, med ett körfält i vardera riktning. Den kommer att avlasta Laholmsvägen och underlätta för trafik till och från färjeläget och hamnen att nå E6 via den nya trafikplats 42. Lokalgatan kommer senare att integreras i projektet Södra infarten utan merkostnad.

Tillfälliga aktivering av Österskans upphör

I väntan på att detaljplanen för Österskans ska bli klar, där bland annat hotell- och restaurangverksamhet prövas, har kulturnämnden under de två senaste åren haft i uppdrag att ansvara för aktivering av platsen. Under 2018 och 2019 har det genomförts olika aktiviteter och evenemang på Österskans.

I en rapport från kulturförvaltningen konstateras att Österskans upplevs som en svår plats att aktivera, bland annat då många ser platsen som en genomgångspassage. Det kommer att krävas både budget för aktiveringsuppdrag och omfattande förändringar av platsen för att locka dit invånare och besökare. I oktober i fjol beslutade kulturnämnden att avsäga sig sitt uppdrag att aktivera Österskans.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att kulturnämndens uppdrag ska upphöra och att ansvaret för Österskans övergår till kommunledningsförvaltningen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.

Det planeras i dagsläget inte för någon mer kommunal aktivering av Österskans, däremot är det fritt fram för privata intressenter och näringslivet att anmäla intresse för att nyttja platsen. Det är redan klart att arrangören av SM-veckan i juni kommer att använda sig av Österskans.

Spikhuset intill Stationsgatan rivs

De äldsta delarna av det så kallade Spikhuset, i Tullkammarområdet, är i så dåligt skick att byggnaden nu rivs. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. Spikhuset byggdes 1937 och i huvudsak uppförd i tegel. Huset har stått tomt i många år och är mycket förfallet, bland annat saknas stora delar av taket.

På 1990-talet byggdes huset till och omfattar i dag ungefär 4 000 kvadratmeter. Tillbyggnaden är i gott skick, är uthyrd och kommer inte att omfattas av rivningen.

Kommunens ambition är dels att riva byggnader på kommunala fastigheter som är förfallna och inte är i användbart skick, dels riva byggnader på fastigheter som är planerade för nybyggnation eller annan verksamhet. Bland de byggnader som planeras att rivas under året finns allt från centralt belägna tidigare boningshus till ekonomibyggnader på landsbygden.