Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads kommun stärker sitt arbete med integration och jämställdhet - några av ärendena på kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling den 5 februari

Halmstads kommun ska stärka sitt arbete med integration och jämställdhet. Det var några av ärenden på tisdagens möte med kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling.

Plan för att öka jämställdheten i Halmstad antagen

Halmstads kommun ska utveckla sitt arbete med jämställdhet. Det beslutade kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling som under tisdagens möte antog en handlingsplan för strategiskt jämställdhetsarbete. Planen pekar ut särskilt viktiga områden och arbetssätt som kommunen behöver jobba med för att öka jämställdheten i kommunen.

Beslutet innebär att kommunens olika verksamheter ska sätta upp mål och aktivt följa upp arbetet med att öka jämställdheten – både inom den egna organisationen men också i servicen mot kommunens invånare. Det handlar bland annat om att öka kunskapen inom den egna organisationen men också att se över hur kommunens resurser fördelas.

– Det är oerhört glädjande att vi äntligen kan komma igång med en handlingsplan för hur vi ska arbeta med jämställdhet inom kommunen. Det ska bli spännande att se den förflyttning som kommer att ske, säge 1:e vice ordförande Lovisa Aldrin (L).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans i ärendet.

Integrationsarbetet i Halmstad ska bli bättre

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling antog under tisdagens möte en handlingsplan för integration. Syftet med planen är att stärka och utveckla arbetet med integration i kommunen.

Beslutet innebär att kommunen kommer att arbeta mer långsiktigt och samordnat med frågor som rör integration. Det innebär också att ansvaret mellan kommunens verksamheter blir tydligare vad gäller exempelvis mottagande, hållbara boendelösningar och utbildningsinsatser.

– Vi behöver få till en bättre fungerande integration i Halmstad och tar nu därför ett helhetsgrepp om alla våra kommunala insatser, med uttalade ambitioner om vad vi vill uppnå och med en tydlig ansvarsfördelning för att nå dit. Fokus på språkkunskaper och egen försörjning är självklara ambitioner i det arbetet, men vi betonar också vikten av att våra nya invånare inkluderas i samhället i ett ännu bredare perspektiv, säger ordförande Jonas Bergman (M).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Kommunen inrättar näringslivsråd och näringslivsforum

Halmstads kommun ska stärka den strategiska dialogen med näringslivet för att bland annat diskutera långsiktiga frågor av betydelse för näringslivet. Det beslutade kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling under tisdagens möte. Beslutet är ett led i kommunens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat.

Dialogen sker dels genom ett näringslivsråd i vilka utvalda branschorganisationer ingår. Dialogen kommer också ske med näringslivsrepresentanter genom regelbundna näringslivsforum med specifikt dialogtema. Från Halmstads kommun deltar ordförande och andre vice ordförande i utskottet för tillväxt och hållbar utveckling, Halmstads kommundirektör och efter aktuellt dialogtema fler utvalda deltagare.

– Vårt mål är att Halmstad ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat. Att ha en tät och kunskapshöjande dialog med näringslivet är en förutsättning för att nå dit och nu tar vi ett stort spännande steg i den riktningen, säger ordförande Jonas Bergman (M).

Utöver detta genomför hela utskottet för tillväxt och hållbar utveckling regelbundna strategiska företagsbesök som kopplar an till pågående strategisk arbete för att ytterligare öka kunskapen om näringslivets behov.