Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads befolkning ökar igen – men takten har minskat

Halmstads kommun fick 1 499 nya invånare förra året. Det visar Statistiska centralbyråns sammanställning av befolkningsutvecklingen under 2019. Totalt bodde det 102 767 personer i kommunen vid årets slut. Därmed är Halmstads nu landets 17:e största kommun och har passerat Gävle.

Förra årets befolkningsökning i Halmstad, 1,48 procent, blev större än rikets, som noterade plus 0,95 procent.

– Vi har ökat mer än riket merparten av åren under 2000-talet, säger Mårten Andersson, analytiker på Halmstads kommun.

Ökningstakten från tidigare år har dock mattats av något. Statistiken för 2019 visar att befolkningsökningen blev något lägre än fyra av de fem närmast föregående åren.

Rekordåret var 2016, då befolkningen ökade mer än under de senaste 50 åren. Det var året efter den stora flyktingströmmen från Syrien, och många hade fått uppehållstillstånd och skrev sig här.

– I början av 2000-talet hade vi under några år ett negativt födelseöverskott och den totala befolkningsökningen uppgick till några hundra personer årligen. Men 2014 tog vi ett rejält skutt och därefter har befolkningen ökat med över 1 000 personer om året, berättar Mårten Andersson.

Inflyttningsöverskottet avgörande för befolkningsökningen

Halmstads befolkningsökning beror till största delen på ett inflyttningsöverskott. 4 352 personer flyttade visserligen från kommunen under 2019 men samtidigt flyttade 5 511 personer in, vilket gav ett överskott på 1 159 personer.

Jämnare fördelning mellan inflyttning från utlandet och från Sverige

Av det totala flyttningsöverskottet på 1 159 personer stod invandringsöverskottet för 780 personer medan det inrikes flyttningsöverskottet stod för övriga 379 personer. Häri finns en förändring jämfört med tidigare år, då fördelningen varit betydligt mer ojämn.

– Invandringsöverskottet står fortfarande för merparten av det totala flyttningsöverskottet. Men invandringsöverskottet är det lägsta sedan 2013 och det inrikes flyttningsöverskottet är det högsta sedan 2012, säger Mårten Andersson.

Syrier och svenskfödda vanligaste inflyttarna

De två största invandrargrupperna från utlandet har Syrien respektive Sverige som födelseland. Invandringen från Syrien sjunker kraftigt och har nästan halverats, vilket även ligger i linje med den nationella utvecklingen.

Tangerat rekord i antalet nyfödda och rekord i födelseöverskott

När det gäller födelsenettot, födda minus döda, slutade det på plus 263 personer. 1 136 barn föddes och 873 personer avled i kommunen. Antalet nyfödda är ett tangerat rekord, medan dödstalet ligger på normal nivå.

– Det tangerade rekordet när det gäller antalet födda innebär att vi fick ett högre födelseöverskott än något annat år under 2000-talet, säger Mårten Andersson.

I Hallands län ökade befolkningen med 4 496 personer. 333 848 personer bor nu i Halland. Samtliga halländska kommuner utom Hylte ökade sin befolkning. Mest i antal ökade Halmstad, mest i procent ökade Laholm.

Statistik från SCB för 2019länk till annan webbplats
Statistik över de 50 största kommunernalänk till annan webbplats