Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstadborna nöjda med sin stad

Halmstadborna är mer nöjda med sin kommun än den genomsnittliga svensken. 58 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Halmstad. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) senaste attitydundersökning.

Över 600 kommuninvånare har fått svara på frågor om hur nöjda de är med kommunen. Det handlar om nöjdheten med kommunen som plats att bo och leva på, den kommunala verksamheten och inflytandet över kommunala beslut.

– Att Halmstadborna själva starkt rekommenderar sin kommun i så stor utsträckning är det bästa betyg vi kan få. Våra invånare är de bästa ambassadörerna. Att notera i undersökningen är också att vi ligger riktigt bra till vad gäller möjligheter till utbildning – det är glädjande och dessutom skapar det i förlängningen både arbetstillfällen och företagande, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Halmstads Nöjd-region-index (NRI), som mäter sådant som utbildnings- och arbetsmöjligheter, kommunikationer, bostäder och trygghet, landade på 65 av 100, vilket är samma resultat som föregående undersökning 2016. Mest nöjda är Halmstadborna med utbildnings- och arbetsmöjligheterna samt tillgången på kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter. Trygghet och tillgång till bostäder drar ner betyget, även om dessa områden har förbättrats jämfört med undersökningen 2016.

Mer nöjda med kommunens verksamheter

Medborgarundersökningens Nöjd-medborgar-index (NMI) mäter invånarnas attityd till kommunens verksamheter. Halmstads index hamnar på 58 av 100 vilket är högre än genomsnittsresultatet i övriga kommuner.

Halmstadborna fortsätter vara riktigt nöjda med räddningstjänsten. VA-verksamheten och kulturen har också fått ett bra betyg även om detta är områden som, jämfört med föregående undersökning, tappar något i nöjdhet. Stöd för utsatta personer, miljöarbete samt gång- och cykelvägar får lägst betyg av invånarna.

Högt betyg för information

Det tredje området som mäts är hur kommuninvånarna bedömer möjlighet till inflytande (NII). Halmstad fick ett index på 43 av 100, vilket är bättre än riksgenomsnittet och bättre än 2016. Information får fortsatt högst betyg, medan möjligheter till påverkan på kommunal verksamhet och beslut samt förtroendet för kommunen får lägre betyg av invånarna.

Fakta

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. Undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 38 procent enkäten, svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner var 41 procent. Det är nionde gången som Halmstads kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning.

Fördjupning: Undersökningens resultat