Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag: Premie på 75000 kronor för den som väljer att jobba efter 65 år

Invånarna i Halmstad blir allt äldre och den arbetsföra andelen av befolkningen minskar. Samtidigt som efterfrågan av välfärdstjänster ökar kraftigt är pensionsavgångarna många. Det är några av anledningarna till att Halmstads kommun, liksom merparten av de svenska kommunerna, står inför en omfattande kompetensförsörjningsutmaning. Kommunen är i stort behov av att både rekrytera och behålla personal, men också att ge möjligheter till ett förlängt arbetsliv.

För att få fler att arbeta längre har kommunen arbetat fram ett förslag till en premiemodell för de medarbetare som fyllt 65 år. För den fortsätter att arbeta heltid efter 65 kommer en extra premie på 75000 kronor att delas ut årligen, medarbetare som väljer att vilja arbeta halvtid får halva summan. Det ska också finnas en stor flexibilitet i hur arbetstiden ska förläggas.

Den faktiska pensionsåldern är i dag 64,5 år. I utredningen som är kopplad till förslaget om premiemodellen beskrivs att om fler medarbetare än i dag arbetar längre så minskar både kommunens rekryteringsbehov samt kostnader för rekrytering väsentligt.

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott behandlade förslaget ”Beslut om ekonomiska stimulansåtgärder för ett förlängt arbetsliv” under sitt möte på tisdagen. Man beslutade att remittera förslaget till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

– Jag är mycket glad över att se detta förslag som jag som ordförande initierade och gav uppdrag kring. Vi måste motverka normen om pensionsålder på 65 år, många vill vara aktiva på arbetsmarknaden långt efter det. Det ska vi premiera. Att stimulera äldre medarbetare till ett längre arbetsliv ger signaler om att äldre är en viktig resurs, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

– Rekryteringsbehovet i välfärden är viktigt att vi tar på allvar. För att möta detta behöver olika åtgärder prövas. Nu ska det här förslaget ut på remiss. Vi ansåg dock att frågan är för viktig för att inte göra en ordentlig analys av konsekvenserna. Dessutom tyckte vi att remissen även skulle gå till de fackliga organisationerna, vilket inte nu blev fallet, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande i personal- och ledningsutskottet.