Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förskola och församlingshem i Holm - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 9 oktober.

Beslut om samråd i Gullbrandstorp och del av Alets naturreservat samt förlängning av idrottsföreningars hyreskontrakt – det var några av ärendena på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Planer på ny förskola och församlingshem i Holm

Under tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadsutskottet att reservera mark i Holm för ett nytt församlingshem och förskola.

Beslutet innebär att Halmstads kommun avsätter området Holm 2:3 med en areal på cirka 3800 kvadratmeter till Halmstads församling som kommer att driva förskolan och församlingshemmet. Totalt handlar det om en byggnadsarea på 800 kvadratmeter. Halmstads församling kommer nu tillsammans med exploatör att ansöka om bygglov för sitt projekt.

Padel i Getinge och Trönninge snart verklighet

Snart kommer det vara möjligt att ägna sig åt padeltennis på Getinge Tennisklubb och Trönninge Idrottsförening. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under tisdagens möte att förlänga föreningarnas hyreskontrakt med 10 år. Förlängningen av hyreskontrakten innebär att föreningarna nu kan ansöka om bidrag från utomstående bidragsgivare för att bygga nya utomhuspadelbanor.

Beslut om samråd för del av Alets naturreservat

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under tisdagens möte att skicka ut en detaljplan för Alets naturreservat på samråd. Detaljplanen tillåter bland annat bygget av en besöksanläggning med informations- och servicebyggnad samt upprustning av en återvinningsstation och vändplats inom området. Samråd innebär att allmänheten och berörda organisationer ges möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. Detaljplanen förväntas kunna antas i januari 2020.

– Aleskogen är mycket omtyckt och genom att skapa ett naturreservat värnar och skyddar vi detta fina stadsnära rekreationsområde. Platsen kan bli en resurs för så många fler, och jag ser den gärna på sikt kompletteras genom någon typ av service- och informationsbyggnad, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C)

Beslut om samråd för Gullbrandstorps centrum

Under tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadskontoret att låta en detaljplan för tomten Gullbrandstorp 1:548 skickas ut på samråd. Detaljplanen innebär att den gamla bensinstationen i Gullbrandstorps centrum kan byggas om till bostäder och centrumverksamheter.

Den föreslagna detaljplanen gör det möjligt att bygga om bensinstationen eller att riva den för att bygga helt nytt. Förslaget innebär att 25 till 30 nya lägenheter upp till tre våningar kan byggas. Ambitionen med detaljplanen är att bredda Gullbrandstorps bostadsalternativ och stärka ortens centrumpunkt utmed Kustvägen.

– Fler bostäder och utvecklad centrumnod, helt rätt steg för Gullbrandstorp. Ett starkt exempel på hur jag vill se fler orter växa, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C)