Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dom om avtal för moskébygge överklagas

Halmstads kommun överklagar kammarrättens dom som säger att beslutet om att upprätta ett reservationsavtal för moskébygget fattats i fel instans. Rätten anger i sina skäl att frågan är ”av hög samhällelig aktualitet” och därför inte kan fattas i ett utskott.

− Den formuleringen öppnar för godtyckliga bedömningar i framtiden när redan tydliga angivna ramar finns för vad utskottet får och ska besluta om. Vad som är en aktualitetsfråga finns inte definierat. Och på vilken nivå ska en fråga vara aktuell innan kommunstyrelsen måste besluta. Det anser vi bör prövas av högre instans, säger kommunjurist Mats Wallmark.

Köpeskillingens belopp på 1,4 miljoner kronor faller inom ramen för vad samhällsbyggnadsutskottet får besluta om enligt delegationsordningen, vilket även kammarrätten konstaterar i sina domskäl.

Kammarrättens dom vinner inte laga kraft förrän högsta förvaltningsdomstolen meddelar om de ger prövningstillstånd.

− Vi för en kontinuerlig dialog med företrädare för den berörda föreningen. I övrigt avvaktar vi domstolsprocessen innan vi beslutar hur vi ska gå vidare i frågan, säger Sara Jakobsson, mark- och exploateringschef i Halmstads kommun.