Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 - ett av ärendena på nästa kommunfullmäktigemöte den 30 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/live.

Mötet inleds med:

 • Upprop
 • Genomgång av säkerhetsföreskrifter
 • Information från kommunfullmäktiges presidium
 • Introduktion: Om Halmstads kommun (kommundirektör)
 • Kommunrevisionen – information
 • Ledamöternas frågestund


Dagordning:

 1. Val av justerare
 2. Del av Fyllinge 20:393, Fjärde kvadranten - Prissättning småhustomter
 3. Delårsbokslut 2 januari-augusti 2018
 4. Revidering av taxa vid försäljning av kommunalt ägd verksamhetsmark
 5. Reviderade föreskrifter för att skydda människors
  hälsa och miljö
 6. Partistöd 2017
 7. Val av vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden
 8. Val av ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 9. Anmälningsärenden

 

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.