Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dags för årets medborgarundersökning

Nu är det dags för årets medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) och inom kort kommer 1 600 invånare i Halmstads kommun att få chansen att lämna synpunkter på hur det är att bo och leva här. Alla synpunkter är viktiga i arbetet med att förbättra och utveckla Halmstads kommun.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som mäter hur kommuninvånare ser på sin kommun. Med hjälp av undersökningen tar vi reda på vad du som invånare är nöjd med och vad du vill se för förbättringar. Undersökningen har tre olika delar:

  • kommunen som en plats att bo och leva på
  • kommunens olika verksamheter
  • invånarnas inflytande på kommunala beslut

Sedan den förra undersökningen genomfördes har det arbetats med att utveckla kommunen utifrån vad halmstadborna då tyckte om hur det är att bo och leva här. Inom äldreomsorgen har det till exempel skapats konceptboenden med olika inriktningar och äldre har också erbjudits träningsprogram. Det har även skapats tryggare miljöer med hjälp av bättre belysning och genom att ta bort träd och buskar för att skapa en mer öppen omgivning, samt fler trygga trafikmiljöer utanför kommunens skolor.

Vid förra undersökningen var det många som önskade förbättrade möjligheter till fritidsaktiviteter. Därför har det arbetats för att fler barn och unga ska kunna aktivera sig på fritiden genom fritidsbanken och att idrottsanläggningar är både trygga och tillgängliga miljöer att vistas i.

Om du är en av de utvalda som får SCB undersökningen i din brevlåda så ta chansen och göra din röst hörd.